Energie van toen naar nu

Energie van toen naar nu

Er zijn in de geschiedenis een hoop verschuivingen in onze bronnen van energie geweest. En met de komst van de energietransitie is dat nu niet anders. Ga met ons mee op reis door de tijd.

1915: De elektriciteitscentrales in Nederland kennen maar weinig structuur. Dat moet anders, besluit Rijksoverheid. Het is tijd voor een echt elektriciteitsbedrijf: PGEM.

 

1920: Na 1920 komt er een omslag in het gebruik van gas. Dat zie je vooral aan de bouw van huizen. Voor 1920 hebben veel huizen een hoog plafond. Gas gebruikt veel zuurstof en daarom waren er grote zuurstofrijke kamers nodig.

 

1928: In Amsterdam vinden de Olympische Spelen plaats. Voor het eerst in de olympische geschiedenis wordt het olympisch vuur aangestoken. Dat leidt tot typisch Hollandse nuchterheid, want het is niet een bekende sporter die het vuur aansteekt, maar een medewerker van het Gemeentelijk Gasbedrijf.

 

1940 – 1945: De Tweede Wereldoorlog maakt het leveren van gas steeds moeilijker. Er wordt in beperkte mate geleverd en de gasfabriek in Velsen stopt in 1944 de gehele voorziening in verband met een kolen te kort.

 

1945 – 1964: Na de bevrijding komt de wederopbouw op gang. Op veel plaatsen is het net zwaar beschadigd. Door het vervangen van deze netten, komt ook de modernisering op gang. De omschakeling naar aardgas treedt sneller aan dan gedacht en dus moet alles wat afgelopen jaren is opgebouwd weer worden vervangen.

 

1970: De omschakeling naar aardgas brengt ook ongemakken met zich mee. Aardgas is door het methaan namelijk reukloos. Dat kan gevaarlijk zijn. Daarom is er een geurtje aangevoegd: Tetrahydrothiofeen, ook wel tht.

 

1994: De jaren 90 kenmerkt zich door een ware fusiegolf in de energiesector. De ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt worden sterk beïnvloed door Europees beleid. Om beter te kunnen concurreren besluit de PGEM te fuseren met het PEB Friesland. Ook de Zuid-Gelderse Nutsbedrijven (ZGN) en de Veluwse Nutsbedrijven (VNB) sluiten zich aan. Het nieuwe energiebedrijf gaat verder onder de naam N.V. Nuon.

 

1998-2000: Door de crisis in de jaren zeventig ligt de economie en het verbeteren daarvan onder de loep. De politiek gaat zich meer bemoeien met de energiesector en stelt een elektriciteits- en gaswet op. Het beheer en de levering van energie wordt gescheiden en iedereen staat vrij om een eigen leverancier te kiezen.

 

2009: Door de komst van de elektriciteits- en gaswet wordt Nuon opgesplitst in een productie- en leveringsbedrijf en een netwerkbedrijf. Het netwerkbedrijf gaat verder onder de naam Alliander en bestaat uit Liander en Liandon. In 2010 komt daar Endinet bij.

 

2015: Het energienetwerk bestaat 100 jaar

 

En wat brengt de toekomst?

Door de energietransitie ondergaat het huidige energiesysteem momenteel veel veranderingen. We zetten steeds meer in op duurzame wind- en zonne-energie. Er zijn veel innovaties in het opslaan van energie en aan het gebruik van aardgas komt langzaam een einde.

Ook de ontwikkelingen op het gebied van IT zorgen voor veranderingen. Zo krijgen we door slimme apparaten steeds meer inzicht in de vraag van de klant en kunnen we daar als netbeheerder op inspelen.

De verschuivingen in het energiesysteem gaan dus vrolijk door. Vinden wij dat erg? Zeker niet. Wij streven naar duurzame en betaalbare energie op een betrouwbare manier voor iedereen.