Kwaliteit en capaciteit van de energienetten

Kwaliteit en capaciteit

Bij Liander werken we iedere dag aan een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. Om dat voor elkaar te krijgen, werken we dagelijks aan de veiligheid, kwaliteit en capaciteit van onze netten.

Kwaliteits- en Capaciteitsdocumenten (KCD’s)

In de Kwaliteits- en Capaciteitsdocumenten (KCD’s) verschaft Liander toezichthouders en alle overige stakeholders, zoals klanten en marktpartijen, inzicht in hoe we de veiligheid, kwaliteit en capaciteit van de gas- en elektriciteitsnetten waarborgen en structureel verbeteren. Liander levert tweejaarlijks drie Kwaliteits- en Capaciteitsdocumenten (KCD’s) op. Eén voor gas, één voor elektriciteit en één voor het 150 kV-net Randmeren. De KCD’s 2017 geven een terugblik op de jaren 2015 - 2017 en een vooruitblik op de jaren 2018 - 2020.