Handleidingen en richtlijnen Schadepreventie

Handleidingen en richtlijnen Schadepreventie

Op deze pagina vindt u alle richtlijnen die zijn opgesteld voor het uitvoeren van werkzaamheden vlakbij gas- en elektriciteitsnetten. Deze vindt u onderaan deze pagina. U kunt die vooraf lezen en de richtlijnen in de onderzoeks- en ontwerpfase opnemen in de risicoanalyse en/of het maatregelenplan.

Voordelen van het toepassen van de richtlijnen en adviesbladen

  • Als u uw werk goed voorbereid, kunnen wij ons werk ook goed voorbereiden. Dat geeft de volgende voordelen:
  • Uw werk loopt niet uit doordat onze planningen op elkaar zijn afgestemd. Hiermee voorkomt u kosten die u niet had begroot.
  • Voor de omwonenden en onze klanten betekent dat straten minder lang opengebroken hoeven te zijn. Door elkaar vroegtijdig te betrekken kunnen we die ergernis voor omwonenden terugdringen.
  • Wanneer wij op tijd ons werk kunnen inplannen, kunnen we onvoorziene stroom- of gasonderbrekingen voorkomen. In het geval dat we voor het werk wel het elektra en/of gas moeten afsluiten, kunnen we onze klanten dit op tijd vertellen.
  • Enkele WIBON-adviesbladen helpen u de risico’s herkennen van graafwerkzaamheden vlakbij kabels en leidingen. Met als resultaat veiliger werken, een lager aantal graafschades en minder maatschappelijke overlast.

De WIBON-adviesbladen gelden voor heel Nederland
U vindt de adviesbladen op de website van NBNL. De WIBON-adviesbladen zijn een aanvulling op de landelijke richtlijnen en de CROW 500. Door deze adviesbladen te raadplegen kunt u graafschades voorkomen en waarschijnlijk tijd en geld besparen.

Crow 500 Check en Go kaart

De Check & Go kaart is speciaal door KLO ontwikkeld voor de hele graafketen. Deze richtlijn geeft aan wat elke schakel in de graafketen moet doen om oponthoud en graafschade te voorkomen.

PDF icon Download de Check & Go kaart

Veelgestelde vragen