Oplossingen terugleverproblemen

Oplossingen terugleverproblemen

Als het te druk wordt op het net, kan niet alle stroom goed worden verwerkt. De spanning gaat dan omhoog. Als deze te hoog is, schakelt een omvormer van zonnepanelen uit. Omvormers zijn uit voorzorg zo ingesteld dat ze automatisch uitvallen boven een bepaalde spanning. Dit is wettelijk geregeld en staat beschreven in de standaarden waaraan een omvormer moet voldoen. Als de spanning te laag is, kunnen lampen gaan knipperen en kunnen elektrische apparaten minder goed functioneren of zelfs uitvallen.

Welke oplossingen biedt Liander?

Als u contact met ons opneemt over terugleverproblemen zullen wij een meting bij u uitvoeren. Tijdens deze meting meten wij de spanning op het stroomnet en bekijken we welke schommelingen de spanning heeft. Ook onderzoeken we of het stroomnet wordt beïnvloed vanuit de omgeving. Na deze meting beoordelen we de resultaten en komen we met een van de volgende vijf oplossingen.

Door drukte op het energienet, personeels- en materiaaltekort duurt het mogelijk langer voordat wij de werkzaamheden kunnen uitvoeren. Onderstaande verwachtingen zijn indicatief en kunnen worden overschreden

1. Aanpassen van de transformator in een transformatorstation

Een transformator zet elektrische wisselspanning om van hoge naar lage spanning, en andersom. Wanneer we de transformator aanpassen, vervangen we in de meeste gevallen de transformator voor een transformator met meer vermogen. Hierdoor is het mogelijk om meer spanning terug te leveren op het net. Ook is het mogelijk dat we het transformatorstation vervangen voor een nieuw transformatorstation. In het nieuwe transformatorstation zit een zwaardere transformator die meer vermogen levert aan de kabel van het transformatorstation naar uw aansluiting.

Het terugleverprobleem is naar verwachting binnen 6 tot 24 maanden opgelost.

2. Nieuwe kabel

Wanneer de bestaande kabel de hoeveelheid niet-verbruikte stroom niet aan kan, ontstaan er 'files' op het stroomnet. Om dit te voorkomen, vervangen we de bestaande kabel voor een nieuwe en zwaardere kabel vanaf het transformatorstation naar uw aansluiting. Dankzij deze oplossing gaat er meer vermogen door de kabel. Hierdoor kan de nieuwe kabel de hoeveelheid niet-verbruikte stroom wel aan en lossen we de 'files' op.

Het terugleverprobleem is naar verwachting binnen 6 tot 12 maanden opgelost.

3. Trapstand wijzigen in transformatorstation

Een trapstandwijziging betekent dat we de voltage-instellingen wijzigen in het transformatorstation. We kunnen de trapstand verzetten in stappen van 5 à 6 Volt omhoog of omlaag. Hierdoor gaat de spanning op uw aansluiting omhoog of omlaag. Door de spanning op uw aansluiting omhoog te zetten, voorkomen we dat u last heeft van knipperende verlichting. Zetten we de spanning op uw aansluiting omlaag, dan voorkomen we dat uw omvormer uitvalt. 

Het omlaag zetten van de spanning om terugleverproblemen te verhelpen is helaas niet altijd mogelijk. De spanning kan niet worden verlaagd als dit de stabiele levering van stroom in gevaar brengt. Lichten kunnen bij een te lage spanning gaan knipperen en apparatuur kan uitvallen bij gebruik.

Het terugleverprobleem is naar verwachting binnen 1 maand opgelost.

4. Overzetten naar een andere fase

Een 3-fasenaansluiting is een extra uitgebreide stroomvoorziening in huis. Met een 3-fasenaansluiting weet u zeker dat apparaten die veel stroom vragen het gewoon goed doen zonder dat de hoofdzekering uitslaat. Ook als u bijvoorbeeld tegelijkertijd uw auto oplaadt, aan het koken bent op inductie en de oven aanzet. Met een 1-faseaansluiting slaat de hoofdzekering dan door. 

In de aansluitkabel in uw meterkast komen drie fasedraden van ieder 230 Volt uw meterkast binnen. En de nuldraad. Heeft u een 3-faseaansluiting, dan gebruikt u de drie fasedraden en de nuldraad. Bij een 1-faseaansluiting gebruikt u maar één fasedraad. Als u een 3-fasengroepenkast in uw meterkast heeft, komt er 3x220/230V (3-fase aansluitingen geven ook de mogelijkheid voor het gebruik van 380/400V) binnen op uw stroommeter. Als u een 1-fasegroepenkast heeft komt er 1x220/230V binnen op uw stroommeter.  

Heeft u een 1-faseaansluiting, dan kunnen wij uw aansluiting overzetten naar een andere fase met de laagste netspanning. Hiermee veranderen we de verdeling(fase) op de kabel. Dit voorkomt dat uw omvormer uitvalt. Dit is alleen mogelijk wanneer er één van de drie fase een lagere belasting heeft. 

Het terugleverprobleem is naar verwachting binnen 1 maand opgelost.

5. Nieuw transformatorstation

Een transformatorstation zet energie van het stroomnet om van hoge spanning naar laagspanning (230 Volt). In het nieuwe transformatorstation zit een zwaardere transformator die meer vermogen levert aan de kabel. Dit zorgt voor minder krapte op het stroomnet in uw buurt. Voor het bouwen van een nieuw transformatorstation zijn wij afhankelijk van diverse partijen voor bijvoorbeeld het verlenen van een bouwvergunning en voor de levering van de materialen. 

Het terugleverprobleem is naar verwachting binnen 12 tot 24 maanden opgelost.