Stappen bij het ombouwen

Stappen bij het ombouwen

 1. U ontvangt een e-mail met informatie over het nieuwe signaal & FlexOVL

  In juni 2017 ontvangt uw OVL-verantwoordelijke bericht van ons met meer achtergrondinformatie over de vervanging van het huidige schakelsysteem voor de openbare verlichting en over de nieuwe dienst FlexOVL. De gehele uitrol hiervan duurt t/m 2019. Het kan eind dus nog even duren voordat uw gemeente aan de beurt is. Bekijk of we in uw gemeente al gestart zijn.

   

 2. Liander vervangt apparaten in uw gemeente

  Zodra we in uw gemeente zijn gestart met het ombouwen van de apparaten, ontvangt u bericht van ons hierover. Na het ombouwen wordt het nieuwe apparaat in bedrijf gesteld met het oorspronkelijke schakelschema. In principe ondervindt u geen last van de omzetting. Alle openbare verlichting blijft tijdens het ombouwen gewoon werken. De ombouw vindt overdag plaats in de technische installatieruimtes van Liander (middenspanningsruimtes). Er zijn geen werkzaamheden aan kabels en er hoeft niet gegraven te worden.

  Als er asbest in een middenspanningsruimte aanwezig is, heeft dit invloed op de werkzaamheden. Lees meer over wat de invloed van asbest op de werkzaamheden is.

   

 3. U kunt gebruik maken van FlexOVL

  Wanneer u heeft aangegeven gebruik te willen maken van FlexOVL, kunt u direct nadat de eerste apparaten in uw gemeente zijn vervangen, gebruik maken van deze nieuwe dienst. U hoeft hiervoor dus niet te wachten tot het moment dat alle apparaten in uw gemeente zijn vervangen. Elke keer dat er weer aparaten zijn vervangen, worden deze toegevoegd aan de online FlexOVL-omgeving, zodat u deze ook flexibel kunt schakelen. U bepaalt of en op welk moment u gebruik wilt maken van flexibel schakelen via FlexOVL.

   

 4. Alle apparaten in uw gemeente zijn omgebouwd

  Zodra alle apparaten in uw gemeente zijn vervangen, kunt u de openbare verlichting volledig met FlexOVL schakelen. Maakt u op dat moment nog geen gebruik van FlexOVL, maar heeft u hier wel interesse in? Dan kunt u alsnog gebruik maken van flexibel schakelen via FlexOVL.

   

   

  Voorwaarde voor het gebruik van de online FlexOVL-omgeving is dat u de verklaring FlexOVL ondertekend heeft, het duidelijk is wie er binnen uw gemeente mag schakelen en dat deze personen de e-learning ‘Flexibele openbare verlichting’ succesvol afgerond hebben.