Soorten werkzaamheden

Soorten werkzaamheden

Liander voert diverse onderhoudswerkzaamheden uit. Soms merkt u hier iets meer van omdat we ook in uw meterkast moeten zijn. 

Netuitbreidingen

Liander doet er alles aan om de energie juist en veilig bij u te bezorgen. Om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen, is het nodig onze netten in bepaalde gebieden uit te breiden.

Onderhoud energievoorziening

Tijdens onderhoudswerkzaamheden vervangen we de gasleidingen en/of stroomkabels. In de meeste gevallen merkt u daar niks van, tenzij we ook werkzaamheden in uw meterkast moeten uitvoeren. Soms komt het voor dat u tijdelijk geen gas of stroom heeft. Wij proberen deze tijd zo kort mogelijk voor u te houden. Bovendien brengen wij u dan altijd van onze werkzaamheden op de hoogte.

Plaatsen of vervangen meters

Alle huishoudens in Nederland krijgen gratis de slimme meter aangeboden. Liander plaatst deze digitale meter. Hierover krijgt u vanzelf bericht. U moet dan ook thuis zijn. Bekijk wanneer u de slimme meter krijgt. U kunt ook versneld een slimme meter aanvragen.