Asbest

Asbest

Heeft de monteur u laten weten dat hij een asbestverdachte situatie bij u heeft geconstateerd? Schakel dan een gecertificeerd bureau in voor een asbestinventarisatie en -sanering.

Asbest

 • Zoals de monteur u heeft verteld, heeft hij een asbestverdachte situatie in uw meterkast geconstateerd. Binnen enkele dagen ontvangt u een brief van ons met betrekking tot de vervolgstappen. Wilt u daar niet op wachten, dan dienen de volgende stappen genomen te worden.

  Indien u een slimme gas- en/of elektriciteitsmeter wilt, adviseren wij u allereerst een asbestinventarisatie uit te laten voeren door een gecertificeerde asbestdeskundige. Op www.ascert.nl vindt u een overzicht van alle gecertificeerde asbestinventarisatie- en saneringsbedrijven in Nederland. Wijst de inventarisatie uit dat er:

  • daadwerkelijk asbest aanwezig is in uw meterkast, dan dient u dit eerst op eigen kosten te laten verwijderen. Zodra het verwijderd is, kunt u contact met ons opnemen via 088-542 64 44 om een nieuwe afspraak te maken voor bijvoorbeeld het laten plaatsen van de slimme meters.
  • geen asbest aanwezig is in uw meterkast, dan vergoeden wij de kosten voor de asbestinventarisatie. Wij hebben daarvoor het inventarisatierapport en de rekening van het gecertificeerde asbestbedrijf nodig. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice via 088-542 64 44. Indien gewenst, zorgen wij ook dat er een nieuwe afspraak wordt gemaakt voor het plaatsen van de slimme meters.

   

 • Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen. Deze zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels die met het blote oog niet te zien zijn. Asbest is in het verleden veel gebruikt in bijvoorbeeld gebouwen en woningen vanwege de goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, isolerend en goedkoop. Bovendien is het bestand tegen logen, zuren en hoge temperaturen. Vanwege de isolerende en brandwerende eigenschappen zijn ze ook veel gebruikt in en rondom elektriciteits- en gasaansluitingen. Vanaf 1993 is alle gebruik van asbest in de bouw verboden.

  Voor meer informatie zie de website van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

 • Asbest is met het blote oog vrijwel niet te herkennen. Wel is het goed mogelijk dat er asbest in uw woning of bedrijfspand verwerkt is, als deze gebouwd is vóór 1993. Onze monteurs hebben een asbestherkenningstraining gevolgd om asbestverdachte situaties te kunnen herkennen.

  De Asbestwegwijzer van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft meer uitleg over waar asbest voor kan komen.

 • Veel mensen vragen zich af of asbest onveilig is. Dit ligt aan de vorm en het gebruik van de mineralen en de mate waarin iemand ermee in aanraking komt. Asbest is gevaarlijk wanneer losse vezels worden ingeademd. Vooral de mate van blootstelling bepaalt het risico op bepaalde aandoeningen.  Wanneer asbest bijvoorbeeld opgesloten zit in een achterwand is het niet gevaarlijk, maar wanneer onze monteur hier een meterbord op moet plaatsen kunnen er vezels vrijkomen die wel schadelijk kunnen zijn.

  Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de GGD geven meer antwoord op de veel gestelde vragen rondom asbest en uw gezondheid.

 • Tijdens een asbestinventarisatie wordt bepaald of er asbest aanwezig is en om wat voor soort asbest het gaat. De inventarisatie wordt uitgevoerd door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. Is er asbest aanwezig? Dan moet dit in sommige gevallen verwijderd (gesaneerd) worden, voordat wij onze werkzaamheden kunnen doen.

 • Tijdens een inventarisatie zijn er monsters genomen van onze leidingen en wanneer nodig met u toestemming ook van de meterkast. Deze monsters worden onderzocht op de aanwezigheid van asbest.

  Wanneer er asbest is aangetroffen in uw meterkast ontvangt u een brief met de vervolgstappen. 

 • Is bij een asbestinventarisatie geconstateerd dat er asbest aanwezig is? Dan kan en moet het asbest in sommige gevallen verwijderd worden. Sanering is een term voor het vakkundig en volgens de voorschriften verwijderen en afvoeren van asbesthoudend materiaal. 

 • Stichting Ascert geeft u een overzicht van alle gecertificeerde asbestinventarisatie- en saneringsbedrijven in Nederland. Deze bedrijven worden gecontroleerd op het naleven van de wettelijke voorschriften. Zij kunnen alleen hun certificaat behouden als zij aan de voorschriften voldoen.

 • Een inventarisatie zal niet langer duren dan twee uur. De tijd die nodig is voor saneringswerkzaamheden is afhankelijk van de situatie. Vraag naar de verwachte tijden bij het bureau dat de sanering voor u uitvoert.

 • Dit ligt eraan waar het asbest is aangetroffen. Is het asbest aangetroffen in plaatmateriaal in het plafond of in de bodemplaat, dan kan het asbest waarschijnlijk gesaneerd worden zonder onderbreking van gas en/of stroom. Zit het asbest bijvoorbeeld achter de meterinstallatie? Dan kan het zijn dat de levering wel (kort) moet worden onderbroken.

 • Wanneer u op ons verzoek een asbestinventarisatie heeft uitgevoerd en daaruit blijkt dat er geen asbest is geconstateerd dan vergoeden wij de kosten. Wij hebben daarvoor het inventarisatierapport en de rekening van het gecertificeerde asbestbedrijf nodig. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice via 088-542 64 44.