Zon en wind op één kabel

In sommige gevallen kunnen wind- en zonneparken samen één elektriciteitskabel delen. Dit noemen we cablepooling.

#01 - Van licht tot nieuw gas

#2 - Meer stroom voor Haarlem

Special - Uitgebreide rondleiding LSP

Door heel het land zitten mini magazijnen om monteurs te voorzien van materialen. Denk aan stukken kabel tijdens een storing, handschoenen of gereedschappen. Magazijnbeheerder Willem neemt je mee door héél het magazijn.

Schade door stroomstoring in Flevoland?

Schade door stroomstoring in Flevoland?

Het aandragen van een tussentijdse oplossing

U bent vrij om op eigen initiatief een oplossing te implementeren achter uw aansluiting, zolang u binnen de grenzen van het beperkte transportvermogen blijft.

Wat kunt u doen bij een overschrijding?

U kunt mogelijk wijzigingen aanbrengen aan de aansluiting om de piekbelasting te verlagen en een overschrijding te voorkomen.

Transportschaarste

Wilt u weten meer weten over transportschaarste en waar het druk is op het elektriciteitsnet? 

Nut en noodzaak

Het overschrijden van een transportbeperking kan de veiligheid en kwaliteit van het net in gevaar brengen.