Mijn aansluiting

Prijsinformatie

Aansluitkosten*: € 980,10
Netwerkkosten**: € 105,25

Welke aansluiting heeft u?

Vraag uw erkend installateur

U bent zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van een hoofdschakelaar. Mét de juist doorlaatwaarde voor uw aanvraag. Een erkend installateur kan u hier bij helpen.

Meterkast informatie

De groepenkast, hoofdschakelaar en aardlekschakelaar, zijn uw verantwoordelijkheid. De stroom- en gasmeter en de verbinding met het energienet is eigendom van Liander.

Stappenplan meerdere woningen verduurzamen

Wat komt er kijken bij het verduurzamen van meerdere woningen? Lees aan de hand van het aantal adressen uit hoe u bij ons een aanvraag doet.

Ook elektriciteitsnet in woonwijk loopt tegen grenzen aan

Ook elektriciteitsnet in woonwijk loopt tegen grenzen aan

Liander is uw netbeheerder

We houden energie betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar. Ook Nederland maakt de omslag naar een duurzame energievoorziening. En zonder energie staat alles stil. Daarom staan we 24/7 graag voor u klaar. We verhelpen storingen, beheren en ontwikkelen het energienet. Nu en in de toekomst.

Over de Buurtanalysetool

De Buurtanalysetool helpt gemeenten o.a. bij het opstellen van wijkuitvoeringsplannen. Goede, vroegtijdige afstemming tussen netbeheerder, gemeente en woningcorporatie is cruciaal om verstandige keuzes te maken.

Krijg eenvoudig inzicht in de energie-infrastructuur op buurtniveau