3 Wacht 30 minuten. Gebruik geen gas!

De druk in de leidingen neemt nu weer toe waardoor de beveiligingsklep opengaat.