3 Gebruik geen open vuur en rook niet. Zet geen elektrische apparaten aan.