Tariefstijging netbeheerkosten consument en MKB

Tariefswijziging

Maakt u gebruik van gas en/of stroom? Dan betaalt u, naast de kosten voor uw energieverbruik en energiebelasting, ook iedere maand netbeheerkosten. Deze netbeheerkosten (ook wel netwerkkosten genoemd) betaalt u via uw energieleverancier aan ons. Komend jaar zullen naast de energietarieven ook de netbeheerkosten stijgen. 

Gemiddeld maken de netbeheerkosten op dit moment zo’n 5% uit van uw totale energierekening. De netbeheerkosten bestaan uit:

 • onderhoud van de aansluiting
 • kosten voor het gebruik van het gas- en stroomnetwerk
 • huur van de stroom- en/of gasmeter

We verwachten dat de netbeheerkosten voor stroom in 2023 met circa 40% stijgen en voor gas met circa 20%. De kosten die Liander in rekening brengt bij huishoudens stijgen daarmee in 2023 gemiddeld met € 127,- per jaar. Huishoudens betalen daardoor in 2023 gemiddeld € 602,- per jaar aan netbeheerkosten. De netbeheerders beseffen dat dit een forse stijging is, zeker in combinatie met de hoge energieprijzen. De verhoging van de tarieven is echter wel noodzakelijk omdat onze inkoopprijzen ook enorm zijn gestegen. Daarnaast moeten we blijven investeren in ons huidige energienet en in de energietransitie.

Energieplafond
De wijziging van de netbeheertarieven komt bovenop de energierekening. Tijdens Prinsjesdag heeft het kabinet een maatregelenpakket aangekondigd met een prijsplafond voor stroom en gas. In dit pakket is ook rekening gehouden met de stijging van de netbeheerkosten in 2023. Heeft u vragen over uw energierekening? Neem dan contact op met uw energieleverancier. 

Wanneer zijn de tarieven definitief?
De ACM publiceert vandaag de tariefvoorstellen voor 2023. De tarieven voor 2023 worden eind november definitief vastgesteld. Vanaf 1 december vindt u ze op onze website. 

Veelgestelde vragen

 • De nieuwe tarieven gaan in op 1 januari 2023. Op 6 oktober 2022 publiceert de ACM de tariefvoorstellen van Liander en op 30 november 2022 de definitieve tariefbesluiten. Vanaf 1 december staan de nieuwe tarieven op onze website.

 • In 2023 stijgen de netbeheerkosten. Dat komt door verschillende factoren. De factoren met de meeste invloed zijn:  

  • de inflatie van 12%
  • de gestegen inkoopkosten die wij betalen aan landelijk netbeheerder TenneT
  • de kosten die wij betalen voor netverliezen
  • de btw op energiekosten is door de overheid in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2022 tijdelijk verlaagd naar 9%. Per 1 januari 2023 geldt die verlaging niet meer en verhoogt het Ministerie van Financien het btw-tarief weer naar 21%.  
 • De verlaging van het btw-tarief van 21% naar 9% op energiekosten was een tijdelijke maatregel van het kabinet om de energiekosten iets beter betaalbaar te maken. Deze maatregel geldt van 1 juli tot en met 31 december 2022. Op dit moment zijn nieuwe maatregelen aangekondigd om de energiekosten te verlagen, zoals een prijsplafond. De huidige btw-maatregel geldt tot en met 31 december 2022.  

    

 • De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht en stelt kaders voor de hoogte en de opbouw van de tarieven. De netbeheerders doen eind september een voorstel voor de tarieven binnen de gestelde kaders. De ACM controleert deze tarieven en stelt ze vervolgens eind van het jaar vast.  

 • De tarieven van Liander vallen niet onder het prijsplafond. Maar in de maatregel wordt wel rekening gehouden met de hoogte van de netbeheerkosten. De energierekening is opgebouwd uit verschillende onderdelen, waaronder: energieprijs, nettarieven, btw, energiebelasting, etc. Voor het prijsplafond heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een acceptabele hoogte voor de totale rekening bedacht. Hierdoor blijven de verwachte totale kosten onder een bepaald niveau. Door rekening te houden met de totale energierekening, wordt dus óók rekening gehouden met de netbeheerkosten.