Reuzentransformatoren voor uitbreiding Amsterdams elektriciteitsnet

Reuzentransformatoren voor uitbreiding Amsterdams elektriciteitsnet

Vandaag, 14 juni 2022, heeft netbeheerder Liander een reuzentransformator op zijn plek gehesen in het nieuwe Amsterdamse elektriciteitsverdeelstation IJburg op Strandeiland. De transformator van 80 megavoltampere weegt 80.000 kilo en heeft een vermogen vergelijkbaar met het stroomverbruik van ruim 30.000 moderne aardgasloze nieuwbouwwoningen. De bouw van het nieuwe elektriciteitsstation is nodig om de woningbouw in IJburg van stroom te kunnen voorzien en een deel van de andere elektriciteitsstations in de stad te ontlasten. Liander verwacht het station in december 2022 in gebruik te nemen.

Paul van Engelen, regiomanager Amsterdam en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Amsterdamse elektriciteitsnet: “Het elektriciteitsverdeelstation op Strandeiland levert straks stroom voor heel IJburg en ontlast daarmee andere delen van de stad, zoals het bestaande elektriciteitsstation op de Hoogte Kadijk. Dat station krijgt dan weer meer ruimte voor de elektriciteitsvoorziening voor het centrum van Amsterdam. Het neerzetten van een elektriciteitsstation lijkt simpel, maar het is met een oppervlakte van een klein voetbalveld en veel inkomende en uitgaande kabels zowel boven als onder de grond een grote uitdaging. De ruimtelijke inpassing is op Strandeiland relatief snel gegaan, mede door goede samenwerking met de gemeente én doordat Strandeiland een ‘groene weide’ is.”

 

 

Veel ontwikkelingen met impact

Door de energietransitie, aanhoudende economische groei en digitalisering van de samenleving neemt de vraag naar stroom in Amsterdam snel toe. In 2050 is de vraag naar elektriciteit in Amsterdam drie- tot vierenhalf keer hoger dan nu, zo blijkt uit studies van Liander en de gemeente. Verduurzaming speelt daarbij een belangrijke rol: met onder andere elektrisch vervoer, warmtepompen voor woningen en elektrische boilers voor bedrijven. Daarnaast hebben andere factoren in Amsterdam minstens zo’n grote impact op de vraag naar stroom: datacenters, economische ontwikkelingen en nieuwbouw van woningen. Door alle ontwikkelingen heeft net als in andere delen van Nederland ook in de hoofdstad het elektriciteitsnet op meerdere plaatsen zijn maximale capaciteit bereikt.

Verdubbeling elektriciteitsnet in 10 jaar

Om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen, moet het elektriciteitsnetwerk in de hoofdstad de komende tien jaar worden verdubbeld. De netbeheerders Liander en TenneT bouwen tot 2035 29 nieuwe elektriciteitsstations in de stad en breiden 12 bestaande stations uit. Zowel ondergronds als bovengronds is de ruimte in de stad beperkt. Daarom hebben de gemeente Amsterdam en netbeheerders TenneT en Liander een plan van aanpak gemaakt, het ‘Ontwikkelingskader Elektriciteitsvoorziening Amsterdam 2035’. Hierin beschrijven de drie partijen gezamenlijk de contouren waar, wanneer en hoe de belangrijkste onderdelen van het elektriciteitsnet uitgebreid kunnen worden. 

Taskforce

Gemeente Amsterdam en netbeheerders Liander en Tennet hebben een gezamenlijk taskforce gevormd om de uitbreiding van energie-infrastructuur te coördineren en te versnellen, manieren om de schaarse ruimte op het net op een maatschappelijk verantwoorde manier te verdelen en slimme kortetermijnoplossingen te bedenken om het net efficiënter te gebruiken en zo meer capaciteit te creëren.

1000 transformatorhuisjes en kilometers extra elektriciteitskabel

Naast de bouw van nieuwe en uitbreiding van bestaande elektriciteitsstations moet Liander tot 2030 ruim 1000 transformatorhuisjes in de stad plaatsen en vele kilometers extra elektriciteitskabel leggen om aan de vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. Dit is daarmee de grootste verbouwing die ons honderdjarig elektriciteitsnet ooit gekend heeft. En dat terwijl er een chronisch tekort is aan technici, materialen en ruimte.