Regionieuws Zuid-Holland

regionieuws ZH

Maximale capaciteit elektriciteitsnet bereikt in delen van Kaag en Braassem en Nieuwkoop 

9 juni 2022

In navolging van andere gebieden in Nederland heeft het elektriciteitsnet in delen van de gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop de maximale capaciteit bereikt voor het leveren van elektriciteit. Netbeheerder Liander werkt hard aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet en het ontwikkelen van oplossingen om meer capaciteit te creëren. Naar verwachting duurt het vijf jaar voordat de netbeheerder grootverbruikers van elektriciteit - zoals supermarkten, scholen, kantoren en fabrieken - die zich hier willen vestigen of meer elektriciteit willen, in hun vraag kan voorzien.  

Nederland heeft één van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten van de wereld. De capaciteit van het net kan echter niet zo snel worden uitgebreid als de snelheid waarmee ontwikkelingen nu plaatsvinden. Daardoor raakt het elektriciteitsnet op steeds meer plaatsen vol. Dit is het gevolg van de snelgroeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het in recordtempo bouwen van huizen en het verduurzamen van de energievoorziening. Door deze drukte is ook de maximale capaciteit van het elektriciteitsverdeelstation in Leimuiden bereikt. Dit station voorziet delen van de gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop van elektriciteit.  

Vraag groeit sneller dan uitbreiding elektriciteitsnet 

Liander ziet dat met name de vraag naar stroom door ondernemers sneller gaat dan de verzwaringen en uitbreidingen van het elektriciteitsnet. Het gaat hierbij om de kernen Roelofarendsveen, Oude Wetering, Nieuwe Wetering, Leimuiden, Langeraar, Ter Aar en delen van Papenveer en Nieuwveen. Het bereiken van de maximale capaciteit betekent dat Liander bedrijven die zich in dit gebied willen vestigen of bestaande bedrijven die extra capaciteit willen, op een wachtlijst plaatst. De netbeheerder kan deze ondernemers pas helpen als het elektriciteitsnet is uitgebreid. Liander betreurt de ontstane situatie voor de ondernemers en instellingen en werkt met man en macht om deze op te lossen.  

Ondernemers kunnen blijven rekenen op de capaciteit die ze op dit moment hebben. Voor bekende woningbouwplannen is capaciteit gereserveerd. De ontwikkelingen hebben geen gevolgen voor consumenten die stroom verbruiken of terugleveren met hun zonnepanelen. 

Forse uitbreiding elektriciteitsnet Zuid-Holland

De oplossing voor het knelpunt bij Leimuiden is het uitbreiden van het bestaande elektriciteitsstation aan de Vriezenweg. Hiervoor zijn de voorbereidingen inmiddels in volle gang. Naar verwachting kan de extra capaciteit op dit station in 2024 in gebruik worden genomen. In eerste instantie biedt dat beperkte capaciteit die nodig is voor de te realiseren nieuwbouw. Pas wanneer het nieuwe verdeelstation tussen Leiden en Alphen is gerealiseerd, kunnen ook andere bedrijven en gebouwen capaciteit krijgen. 

De komende decennia is de vraag naar elektriciteit groot. Om hieraan te kunnen voldoen investeert Liander ook in de rest van Zuid-Holland, waar het als netbeheerder actief is, fors in de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk. De komende drie jaar worden, samen met TenneT, twee nieuwe, grote elektriciteitsverdeelstations gebouwd: in Zuidplaspolder en in de omgeving Leiden-Alphen. Naast uitbreiding van het station in Leimuiden wordt ook de capaciteit uitgebreid op de bestaande stations in Sassenheim en Zoeterwoude en Alphen en worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van nieuwe stations rond Leiden. Ook legt de netbeheerder bijna 600 km extra elektriciteitskabel en plaatst het de komende jaren ruim 200 nieuwe transformatorhuisjes. In totaal wordt de komende drie jaar € 290 miljoen geïnvesteerd in het elektriciteitsnet van Liander in Zuid-Holland. Na 2024 staan er nog meer uitbreidingen en nieuwe stations gepland, waarvoor Liander nu voorbereidingen treft. 

Het energienet van de toekomst 

Netbeheerders zijn volop bezig met de verbouwing van het elektriciteitsnet naar het net van de toekomst. Zij bouwen tienduizenden nieuwe transformatorhuisjes, meer dan honderd nieuwe transformatorstations en leggen tienduizenden kilometers extra kabel. Dat brengt de komende jaren onherroepelijk ongemak met zich mee. Tijdens deze transitie moet het energienet op de schop, naar verwachting 1 op de 3 straten moet open. Toegang tot energie is altijd een vanzelfsprekendheid geweest, maar we gaan naar een periode van schaarste. Iedereen, zowel consumenten als ondernemers en instellingen, moeten de komende jaren rekening houden met langere wachttijden voor een aansluiting op het elektriciteitsnet of voor het verkrijgen van extra capaciteit. 

Webinar 

Op 5 juli 2022 tussen 16.00 en 17.00 uur organiseert Liander een webinar over de capaciteitstekorten in de regio Leimuiden. Liander praat geïnteresseerden bij over de oorzaak hiervan en de oplossingen. Als u hieraan wilt deelnemen, dan kunt u zich voor het webinar hier alvast aanmelden.  

Liander publiceert ook kaarten van de gebieden waar schaarste op het elektriciteitsnet is die impact heeft op grootverbruikers van elektriciteit.