Schade gemaakt?

Bij lichte schade (mantelschade)

  • Bel 0800-9009.

Bij grote schade (uitstromend gas of volle sluiting)

  • Zorg dat u zelf veilig bent.
  • Zet het werk direct stop.
  • Neem afstand van de beschadigde kabel of leiding.
  • Bel 112 en daarna 0800-9009.
  • Zet de schadelocatie af en houdt publiek op veilige afstand.
  • Bij gasuitstroom: dek een gaslek nooit af met zand of andere middelen. Het gas kan bijvoorbeeld via het riool of een mantelbuis een woonhuis of een ander object bereiken.
  • Bedien nooit afsluiters van de netbeheerder.


Gratis reparatie na schade
Toch schade ondanks de KLIC-melding? Mogelijk herstellen we gratis de schade. U bent verplicht beschadigingen direct te melden.