Bent u aan het oriënteren of ontwerpen?

Het is druk onder de grond. Met miljoenen kilometers aan kabels, leidingen en buizen is het belangrijk dat belanghebbenden zoals provincie, gemeente, netbeheerders en waterschappen op tijd weten dat u in de grond gaat werken. Het liefst al in de onderzoeks- en ontwerpfase van het project dat u uit gaat voeren. Zo kunnen we rekening houden met elkaars werk en met elkaars planningen.

Om u hierbij te helpen, zijn er richtlijnen en adviesbladen opgesteld voor het uitvoeren van werkzaamheden vlakbij gas- en elektriciteitsnetten. U kunt die vooraf lezen en de richtlijnen in de onderzoeks- en ontwerpfase opnemen in de risicoanalyse en/of het maatregelenplan.