Thema Studie Amsterdam

De belasting van het elektriciteitsnet in Amsterdam groeit met een factor 3 tot 4,5 tot 2050. Dat komt onder andere door de groei van de stad, de energietransitie en de toenemende digitalisering van de samenleving. Dit staat in de nieuwe update van de Themastudie Elektriciteit Amsterdam.