Stappenplan uitfaseren aardgas

In een aantal stappen leggen we uit hoe u binnen uw gemeente de omschakeling naar een nieuwe en duurzame warmtevoorziening goed kunt laten verlopen. We maken daarbij onderscheid tussen een gemeentelijke energievisie en de uitwerking op wijk-/buurtniveau.

Dit stappenplan dient ter inspiratie. In overleg en in samenwerking met de voor u relevante partners in uw gemeente doorloopt u samen verschillende fases om te komen tot een lokale duurzame oplossing. 

Stappenplan uitfaseren aardgas

1

Bewustwording

Wilt u als gemeenteambtenaar, college en/of raad een visie op de warmtetransitie formuleren? Verbreed dan uw kennis en inzichten door een startbijeenkomst te organiseren. Lees meer >>

2

Visievorming

Identificeer wat in uw gemeente belangrijk is bij het realiseren van duurzame warmteoplossingen. Leg de uitgangssituatie, uitgangspunten en kaders vast om te komen tot een gedragen keuze voor een duurzame warmtevoorziening. Lees meer >>

3

Lokaal programmeren

Op basis van een overzicht van de mogelijkheden in uw gemeente en de planningen van alle partijen stelt u met de betrokken partijen een energievisie of warmtetransitieplan vast voor uw hele gemeente. Lees meer >>

4

Analyse wijkniveau

Werk in samenwerking met alle partijen toe naar een definitief besluit over een duurzame warmtevoorziening per buurt. Lees meer >>

5

Ontwerp en voorbereiding uitvoering

Werk de warmteoplossing technisch en financieel uit tot een ontwerp. Lees meer >>

6

Opdrachtverlening

Dit is de doorslaggevende fase waarin partijen zich aan de hand van een detail business case en planning committeren aan de gekozen oplossing en implicaties. Lees meer >>

Voorbereiding realisatie & beheer

De betrokken partijen vertalen de gekozen warmteoplossing naar concrete werkzaamheden voor iedere partij afzonderlijk in de wijk en realiseren de oplossing. Lees meer >>