Niet verantwoordelijk?

Bent u van mening dat u niet of deels verantwoordelijk bent voor het verbruik zonder contract? Vul dan binnen 14 dagen na de factuurdatum het online formulier in.