Dien uw zienswijze in

Icoon Innovatie

U kunt uw zienswijze op het concept investeringsplan 2022 van Liander tot en met 29 november indienen via een formulier. Liander verwerkt de zienswijzes in december. U krijgt terugkoppeling op de ingebrachte zienswijze.