Spanningsklachten

Spanningsklachten

Nederland heeft een van de betrouwbaarste stroomnetten van de wereld. Dit is echter niet ontworpen voor de snelle ontwikkelingen die nu plaatsvinden. De netbeheerders zien dat de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam energieverbruik, duurzame opwek, elektrisch vervoer en warmte in hoog tempo gelijktijdig opgaan waardoor het letterlijk knelt op het stroomnet. ​

We zien ook dat het steeds drukker wordt op het laagspanningsnet waar woningen op zijn aangesloten. Hier is steeds vaker sprake van filevorming, waardoor bijvoorbeeld consumenten op steeds meer plekken niet continu hun zonnestroom aan het net kunnen terugleveren. 

Samen met andere netbeheerders werken we hard aan innovaties en de uitbreiding van het stroomnet. Samen realiseren we bijna 200 aanpassingen op hoogspannings- en middenspanningsniveau en investeren we volop in onze netten. De opgave is echter zo groot dat het werk simpelweg ​niet allemaal tegelijk uitgevoerd kan worden. Daardoor zal het stroomnet de komende jaren op meer plaatsen zijn maximale capaciteit bereiken. Iedereen, zowel ondernemers, instellingen als consumenten, kan merken dat ze de komende jaren langer moeten wachten op toegang tot het elektriciteitsnet en extra capaciteit.