Waarom wordt er onderhoud gepleegd?

De komende jaren vervangt Liander en Vitens grootschalig grondroeringsgevoelige gas- en waterleidingen.