Achtergrondinformatie voor woningcorporaties

Om de juiste keuze te maken over renovatieplannen, keuze van technieken en kosten voor huurder kan het zijn dat u data wilt gebruiken die de netbeheerder heeft. Liander heeft de wettelijke taak om data te delen, maar heeft zich te houden aan (wettelijke) kaders over datadeling; niet alle data kunnen wij met u delen. Deze leaflet geeft inzicht voor welke type datavraag u waar terecht kunt.