Aanpak knelpunten elektriciteitsnet Hollands Kroon

Toelichting webinar Hollands Kroon

Nederland heeft een van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten van de wereld. Dit is echter niet ontworpen voor de snelle ontwikkelingen die nu plaatsvinden. De aanhoudende economische groei, de enorme woningbouwopgave en snelle digitalisering van de maatschappij leidt in combinatie met de energietransitie - en in het bijzonder de inpassing van wind- en zonneweiden in landelijke gebieden - tot steeds meer knelpunten. Alle ontwikkelingen samen hebben een enorme impact op het elektriciteitsnet. De netbeheerders hebben te maken met een historisch grote opgave en werken hard aan het energienet van de toekomst. Ze hebben tegelijkertijd te maken met een chronisch tekort aan technici en lange doorlooptijden.

Enkele jaren geleden ontstonden de eerste knelpunten in Hollands Kroon op het middenspanningsnet. Dit is het deel van het elektriciteitsnet waarop grootverbruikers van stroom zoals industrie, bedrijven, kantoren, supermarkten, wind- en zonneparken etc zijn aangesloten.

Liander werkt in Hollands Kroon, net als in de rest van Nederland, hard aan de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Om het net toekomstbestendig te maken en aan de vraag van ondernemers te kunnen voldoen moet de netbeheerder 100 tot 150 kilometer elektriciteitskabel bijleggen, 30 tot 50 transformatorhuisjes bouwen en samen met Tennet, de beheerder van het hoogspanningsnet 1 groot elektriciteitsverdeelstation bouwen. Dit kost veel tijd.

In het zuidoostelijk deel van de gemeente gaat Liander een aantal aanpassingen aan de bestaande stations realiseren, waardoor er extra stationcapaciteit vrijkomt. Daarnaast zullen op diverse plekken uitbreidingen aan het middenspanningsnet worden gedaan. Liander verwacht deze werkzaamheden in 2024 af te ronden. In het zuidwestelijk deel van de gemeente werkt Liander aan verzwaring en uitbreiding van het middenspanningsnet. Om aan de aantrekkende vraag te kunnen voldoen gaat de netbeheerder hier vele kilometerslange nieuwe kabels leggen. Het vinden van de juiste tracés, toestemming van alle betrokken grondeigenaren, vergunningen en procedures en het daadwerkelijk leggen van de kabels is naar verwachting in 2025 afgerond. Om het noordelijk deel van de gemeente van de gewenste capaciteit te voorzien gaat Liander samen met Tennet een nieuw elektriciteitsverdeelstation bouwen. De netbeheerders zijn met de gemeente in gesprek over een geschikte locatie. Het station wordt naar verwachting in 2030 in gebruik genomen.

 

Rode gebieden met verwachtingsjaar 2030 zijn op dit moment afhankelijk van het realiseren van een nieuw station.

De grote verbouwing van het elektriciteitsnet brengt de komende jaren onherroepelijk ongemak met zich mee. Toegang tot energie is altijd een vanzelfsprekendheid geweest, maar we gaan naar een periode van schaarste. Iedereen, zowel consumenten als ondernemers en instellingen, zal de komende jaren langer moeten wachten op toegang tot het elektriciteitsnet en extra capaciteit. Een tijdige aansluiting en capaciteit op het stroomnet zijn niet meer vanzelfsprekend.

De komende tijd werkt de netbeheerder met man en macht aan het elektriciteitsnet. Het realiseren van een toekomstbestendig netwerk is een maatschappelijke opgave waar de netbeheerders Liander, TenneT en de gemeente samen aan werken. Wilt u weten waar het druk is op het elektriciteitsnet? Lees hier waar het knelt in uw gebied.