Participatie

Participatie

Steeds vaker krijgen we de vraag van gemeenten of bewoners inspraak kunnen hebben in de locatie en de vormgeving van een MSR. Vanuit ons gestandaardiseerde proces van locatiekeuze is dit slechts in beperkte mate mogelijk. De technische ruimte om te kiezen voor een alternatieve locatie is er vaak niet omdat anders het voedingsgebied niet goed meer bediend kan worden. Gezien de grote aantallen MSR-en die we moeten bijplaatsen de komende jaren, zijn uitgebreide participatieprocessen niet mogelijk

Wij zien vooral het tijdig informeren van de belanghebbende bewoners als een belangrijke taak. Bewoners krijgen zo inzicht in de redenen waarom een MSR bijgeplaatst moet worden en kunnen op onze website alle informatie vinden over een MSR.  

Voorafgaand aan de bouw van een nieuwe MSR verzenden wij bij voorkeur de projectinformatie naar uw gemeente met het verzoek de betreffende bewoners te informeren. Hieraan voegen wij een bewonersbrief toe met praktische informatie. Wij spreken in onze communicatie aan omwonenden overigens over ‘elektriciteitshuisjes’ en niet over een middenspanningsruimte. 

Een concept van de bewonersbrief vindt u hier: 

<link naar brief>