Netcapaciteit

Als corporatie wilt u een duurzaamheidsproject starten. Hiervoor moet in ieder geval de capaciteit van ons netwerk voldoende zijn. Voor een inschatting hiervan kunt u een nettoets laten uitvoeren. Op basis van de uitkomst kunnen we onze wederzijdse plannen op elkaar afstemmen. Doe dit uiterlijk een jaar voordat u met uw project start.