Regionale Energiestrategie

Met de RES kunnen gemeentes op regionaal niveau invulling geven aan de energietransitie. Als corporatie heeft u verstand van uw verzorgingsgebied. En als netbeheerder hebben wij verstand van het energiesysteem. Samen kunnen we binnen de gemeente efficiënt werken aan het energiesysteem van de toekomst en daarbij de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk houden.