CONCEPT: Liander breidt elektriciteitsnet in Zutphen en Gorssel uit

netontwikkelingen Zutphen en Grossel

De vraag naar energie in en rondom Zutphen neemt steeds meer toe. Om aan deze vraag te voldoen gaat Liander het elektriciteitsnet uitbreiden. De uitbreiding maakt economische ontwikkelingen en energietransitie in dit gebied mogelijk. De werkzaamheden zijn naar verwachting in 2024 gereed. 

Planning (voorlopig) Wat gaat Liander doen? Status
2e kwartaal 2021
 • Aanleg middenspanningskabel verdeelstation Zutphen naar Industrieterrein De Mars

Gepland

2e kwartaal 2023
 • Uitbreiding verdeelstation Zutphen
Gepland
4e kwartaal 2023
 • Aanleg voedingskabel verdeelstation Zutphen naar verdeelstation Gorssel
Gepland

Het gebied

De uitbreiding van het elektriciteitsnet geldt voor industrieterrien Zutphen De Mars, Zutphen Zuid en het gebied rond Grossel en A1 bedrijvenpark ten zuiden van Deventer.

Hier werkt Liander in Zutphen

 • Bedrijventerrein De Mars is volop in ontwikkeling. Er is een sterke groei in de vraag naar transportcapaciteit voor teruglevering van energie te zien. Deze groei gaat sneller dan Liander heeft kunnen voorzien. Bovendien zijn er bedrijven die sneller groeien en dus meer elektriciteit afnemen dan verwacht. De middenspanningskabels in het bestaande distributienet hebben de maximale capaciteit voor zowel verbruik als teruglevering bereikt.

  Liander legt een extra middenspanningskabel (10kV) aan vanaf verdeelstation Zutphen naar de Mars zodat meer transportcapaciteit beschikbaar komt op bedrijventerrein de Mars. We verwachten deze werkzaamheden in 2021 te kunnen afronden waarna de transportbeperkingen opgeheven kunnen worden.

 • Om de uitbreiding van het net ten noorden van Zutphen te kunnen realiseren, wordt het verdeelstation Zutphen uitgebreid met een extra 150/20kV veld. Na het aankopen van extra grond bij het verdeelstation kan het veld aangelegd worden dat aangesloten wordt op het hoogspanningsnet van TenneT. We verwachten deze werkzaamheden eind 2023 te kunnen afronden.

 • Ook A1 bedrijvenpark bij Deventer is volop in ontwikkeling. De behoefte aan verbruik van elekriciteit neemt hier snel toe waardoor er een tekort aan transportcapaciteit is ontstaan.

  Na het uitbreiden van verdeelstation Zutphen legt Liander een voedingskabel aan naar verdeelstation Gorssel. We verwachten deze werkzaamheden in 2021 te kunnen afronden waardoor  de transportbeperkingen voor A1 bedrijvenpark kunnen worden opgeheven.

Veelgestelde vragen

 • Antwoord

 • Antwoord

 • Antwoord

 • Antwoord

 • Antwoord

 • In antwoord verwijzen naar de GZ site en de KV site (want er kijken ook omwonenden/consumenten op) 

 • Antwoord