Onderzoek naar inzet waterstofgas

We zien een potentievolle rol van waterstofgas in de energietransitie. Er is nog weinig praktijkervaring met de distributie van waterstofgas door aardgasleidingen.