Impact op overheden

Bekijk wat het stoppen van het TF-signaal voor impact kan hebben op de Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en gemeentes, Defensie en Rijkswaterstaat in Noord-Holland.