De slimme meter zorgt voor hogere eindafrekening

Waarom krijgt een slimme meter vaak onterecht de schuld?