Impact op overheden

Bekijk wat het stoppen van het TF-signaal voor impact kan hebben op de Provincie Friesland, Wetterskip Fryslân en gemeentes, Defensie en Rijkswaterstaat in Friesland.