Ontheffing

De toezichthouder op het stroomnet, de Autoriteit Consument en Markt, heeft Liander ontheffing gegeven van de plicht om op een verbinding in Haarlemmermeer reservecapaciteit in stand te houden.