Bezwaar maken

U vindt de  factuur voor energiefraude onterecht. Of u bent het niet eens met het bedrag op de factuur. U kunt dan binnen 14 dagen bezwaar maken.