Vraag FlexOVL aan

Wilt u gebruik maken van deze nieuwe dienst? Vraag FlexOVL aan via het online aanvraagformulier. Wilt u geen gebruik maken van FlexOVL, dan schakelt Liander de openbare verlichting gewoon zoals voorheen.

Zodra u de e-learning succesvol heeft afgerond en u inloggegevens hebt ontvangen voor de online FlexOVL-omgeving, kunt u daar inloggen en zo zelf uw openbare verlichting schakelen.