Verwachtingen werkzaamheden

U ontvangt een aankondigingsbrief. Hierin staat wanneer de werkzaamheden plaatsvinden, hoe lang dit duurt en de aannemer die de werkzaamheden uitvoert.