Wie is Liander?

Liander is een netbeheerder. We leggen kabels en leidingen aan en beheren het energienetwerk. Misschien heeft u wel eens een busje van Liander zien rijden.