Woningcorporatie en Liander werken samen aan de energietransitie

Stap 1: Ik weet dat ik wil gaan verduurzamen. En nu?

Waarschijnlijk bent u al goed op de hoogte van wat er zich in uw verzorgingsgebied afspeelt op het gebied van de energietransitie. Toch kan extra inzicht en achtergrondinformatie geen kwaad voor meer bewustwording én aanscherping van uw visie.

Icoon_zonnepanelen

Stap 2: Ik weet dat ik moet gaan verduurzamen. Maar hoe dan?

Hoe gaat u aardgas uitfaseren en komt u tot een nieuwe, duurzame warmtevoorziening? En vooral, hoe kunt u dat goed laten verlopen? Met dit stappenplan leggen we u in enkele stappen uit hoe het werkt: van ontwerp tot voorbereiding.

Icoon De kosten van een aansluiting

Stap 3: Ik weet dat ik op wijkniveau moet beginnen? Maar hoe?

U hebt, samen met de gemeente en met ons advies, bepaald hoe u aardgas gaat uitfaseren. Hoe nu verder? Op wijkniveau laten we u zien wat de vervolgstappen zijn, van opdracht tot realisatie.

Icoon zonnepanelen