Maatregelen grootzakelijke klanten

De rijksoverheid heeft de energiesector aangewezen als een vitale sector. De energievoorziening moet in stand blijven. Al het werk dat we kunnen doen blijven we daarom doen, dus ook onderhoud aan het energienet.