Energietransitie rollen en verantwoordelijkheden

Energietransitie rollen en verantwoordelijkheden

De rol van Liander in aardgasloos wonen

Liander is als netbeheerder verantwoordelijk voor de gasleidingen en elektriciteitskabels onder de grond. We zorgen ervoor dat nieuwe  warmteoplossingen passen binnen het bestaande energienetwerk. Zodat duurzame energie voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft. Tegen de laagste maatschappelijke kosten. We zoeken in onze rol actief de samenwerking met gemeenten, maar ook met woningcorporaties en andere stakeholders. 
Bekijk de energietransitie folder.

Samenwerking gemeenten

Om van het aardgas af te gaan ontwikkelen gemeenten zogenaamde warmtevisies die uiterlijk in 2021 klaar moeten zijn. Gemeenten bepalen wanneer wijken stoppen met het gebruik van aardgas en welke alternatieven worden geïmplementeerd. Liander helpt gemeenten hierbij door gegevens over het energienet te delen en samen onderzoek te doen naar de beste (lokale) alternatieven voor aardgas. Neem contact op met uw gemeente om meer over hun warmtevisie te weten te komen.