Aanvraag teruglevering energie - duplicaat

Aanvragen teruglevering

Gaat u duurzame energie opwekken en terugleveren aan het net? Meld uw opwekinstallatie dan aan door onderstaand formulier in te vullen.

Contactpersoon

(niet verplicht)
(niet verplicht)
(niet verplicht)
Kies bestand…
(niet verplicht)

Gegevens bedrijf

Uw project

Gegevens installatie/locatie

(niet verplicht)
?

Gegevens teruglevering

?
?
?

Let op: Liander gaat ervan uit dat het geplande terugleververmogen past binnen uw huidige aansluitcapaciteit. Check indien nodig bij uw installateur. Is dit niet het geval? Dan is een verzwaring van uw aansluiting nodig.

Opbouw installatie

Opbouw van de elektrische installatie

Voeg een eenlijnsdiagram/schema van de opbouw van uw elektrische installatie toe als bijlage van dit formulier.

Kies bestand…

Aanvullende gegevens

Merk en type elektriciteitsproductie-eenheid

?

Overige gegevens

Stem met uw meetbedrijf de startdatum voor teruglevering af zodat het meetbedrijf tijdig de administratieve verwerking kan uitvoeren.

Neem contact op met uw meetbedrijf om de meter geschikt te maken voor teruglevering.

Wilt u gebruikmaken van SDE+ subsidie? Dan kunt u op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland rvo.nl lezen hoe dit in zijn werk gaat.

Neem contact op met uw meetbedrijf om de brutoproductiemeter aan te vragen.

Gegevens subsidie

?
?
?
(niet verplicht)
Kies bestand…
?

Verzoek tot Vaststelling

Meld uw installatie (Verzoek tot Vaststelling) eerst aan via CertiQ.

Kies bestand…
(niet verplicht)
Kies bestand…
(niet verplicht)

Meld eerst uw installatie aan bij CertiQ!

Uw aanvraag voor teruglevering van energie kunt u alleen indienen als u uw installatie heeft aangemeld bij CertiQ. Anders heeft het indienen van dit formulier geen zin.

Gegevens generator/opwekeenheid

Nominaal vermogen

In kVA (of KWp bij zonnepanelen). De capaciteit van de generator uitgedrukt in kVA. In geval van een wind- of zonnepark het totale gesommeerde vermogen.

Beveiliginsinstellingen

Gegevens step-up transformator

Regelschakelaar

Gegevens vermogenselektronische converter

?
?

Gegevens voor aantonen conformiteit aan technische eisen

Uw elektriciteitsproductie-eenheid dient te voldoen aan de wettelijke technische eisen voor aansluiting op het elektriciteitsnet. Deze eisen zijn gebaseerd op de Europese Verordening 2016/631 (‘Requirements for Generators’) en opgenomen in de Nederlandse Netcode.

U verklaart aan bovengenoemde eisen te voldoen via een conformiteitsverklaring samen met een conformiteitscertificaat, of via een gespecificeerde conformiteitsverklaring.

Kies hieronder hoe u wilt laten zien dat u aan de wettelijke eisen voldoet:

  1. De conformiteitsverklaring doet u door aan het eind van dit webformulier een vinkje te zetten bij de verklaring dat uw elektriciteitsproductie-eenheid voldoet aan alle relevante technische eisen voor aansluiting op het elektriciteitsnet.
  2. Een erkende certificerende instantie kan het conformiteitscertificaat verstrekken dat als bewijs kan dienen. Het conformiteitscertificaat uploadt u hieronder.
Kies bestand…

Gespecificeerde conformiteitsverklaring

In plaats van een conformiteitscertificaat kunt u er ook voor kiezen om zelf een gespecificeerde conformiteitsverklaring op te stellen. Deze dient te worden onderbouwd met verslagen van conformiteitstests en –simulaties.

Kies bestand…
(niet verplicht)

Voor type B (1 van MW tot 50 MW) en voor type C (van 50 tot 60 MW)
1. Bijdrage aan kortsluitvermogen: een simulatie van de kortsluitstroom is altijd noodzakelijk, ook als u een conformiteitscertificaat heeft. Omschrijving: simulatie van het tijdsverloop van de 3 fasen kortsluitstroombijdrage bij een kortsluiting op het aansluitpunt (PCC).
2. De gelimiteerde frequentie gevoelige modus – overfrequentie (LFSM-O). Omschrijving: test/simulatie van frequentieafwijkingen waarbij de bijbehorende afregeling van het actief vermogen wordt geregistreerd. Op basis hiervan worden de juiste instellingen drempelwaarde, statiek) aangetoond.
3. Fault-ride-through. Omschrijving: simulatie van de fault-ride-through karakteristiek van de productie-eenheid. 
4. Vermogensherstel na storing. Omschrijving: simulatie van de mate en snelheid van herstel van het werkzaam vermogen na een storing. 
5. Snelle stroominjectie bij storing (alleen bij power park module). Omschrijving: simulatie van spanningsafwijkingen waarbij de bijbehorende (additionele) blindstroominjectie wordt geregistreerd. Op basis hiervan wordt de juiste statiekinstelling aangetoond. 

Aanvullend voor type C (van 50 tot 60 MW)
6. De gelimiteerde frequentie gevoelige modus – onderfrequentie (LFSM-U). Omschrijving: test/simulatie van frequentieafwijkingen waarbij de bijbehorende opregeling van het actief vermogen wordt geregistreerd. Op basis hiervan worden de juiste instellingen (drempelwaarde, statiek) aangetoond.
7. De frequentiegevoelige modus (FSM). Omschrijving: test/simulatie van frequentieafwijkingen waarbij de bijbehorende op- en afregeling van het actief vermogen wordt geregistreerd. Op basis hiervan worden de juiste instellingen (dode band, statiek) aangetoond.
8. De regeling voor het herstel van de frequentie. Omschrijving: test/simulatie van de mogelijkheid tot het ontvangen van een referentiewaarde voor het werkzaam vermogen en het leveren van de gevraagde respons.
9. Levering/opnemen blindvermogen. Omschrijving: test/simulatie van het leveren/opnemen van blindvermogen volgens het voorgeschreven U-Q/Pmax-profiel.
10. De spannings/blindvermogens/arbeidsfactorregelmodus (alleen bij power park module). Omschrijving: test/simulatie van de verschillende regelingen. Op basis hiervan worden de juiste instellingen aangetoond.
11. Black-start mogelijkheid, mogelijkheid tot eilandbedrijf (indien van toepassing).
12. Synthetische inertie (alleen bij power park module, indien van toepassing).
13. Dempen vermogensoscillaties (alleen bij power park module, indien van toepassing).

Verklaring

Ik verklaar dat mijn elektriciteitsproductie-eenheid voldoet aan alle relevante technische eisen voor aansluiting op het elektriciteitsnet.

Voordat u dit formulier kunt versturen moet u alle tests/simulaties hebben uitgevoerd.