Veelgestelde vragen over straatverlichting

  • Wanneer de straatverlichting niet werkt, geeft u dat door aan uw gemeente. Dat kan meestal via de gemeentelijke website, twitter of telefonisch. Het helpt wanneer u de exacte locatie en/of het lichtmastnummer van de lantaarnpaal doorgeeft. Dit nummer vindt u meestal op een opvallende sticker op de lichtmast.

  • Een specialist van de gemeente bekijkt meestal de situatie ter plaatse. Is er bijvoorbeeld een lamp stuk of een storing aan de lantaarnpaal? Dan lost de gemeente of de aannemer van de gemeente de storing op. Is de storing te wijten aan de elektriciteitskabels die de straatlantaarns van stroom voorziet? Dan wordt Liander ingeschakeld.

  • Wanneer een defecte lichtmast zorgt voor een (verkeers)onveilige situatie, willen we de storing zo snel mogelijk verhelpen. Bij minder urgente storingen, is het soms een kwestie van een zekering vervangen. In zo’n geval is de storing snel opgelost. In veel gevallen is de kabel stuk. Dan moet er gegraven worden. Liander streeft ernaar om een storing binnen 10 werkdagen op te lossen.

  • Het net met openbare verlichting is meestal gekoppeld aan het ‘gewone’ elektriciteitsnet waar u als consument ook gebruik van maakt. Wanneer onze monteurs het net repareren, moet dat uiteraard veilig gebeuren. Dat betekent vaak dat de stroom er enige tijd af gaat in een straat of wijk. Deze stroomonderbreking stemmen we dan af met de gemeente, ondernemers en bewoners. Ook moeten graafwerkzaamheden vooraf gemeld worden. Liander stemt dus in korte tijd met veel partijen werkzaamheden af.

  • Of dat zo is, is maar de vraag. Maar zodra het eerder donker wordt, zien we het aantal storingsmeldingen wel oplopen. Een defecte lamp of lantaarnpaal valt dan immers eerder op. In drukke perioden zijn er soms meer storingen dan beschikbare monteurs en lukt het ons dan ook niet altijd om een storing binnen 10 werkdagen op te lossen.

  • Wanneer we voor het herstellen van een storing de stroom eraf moeten halen, laten we u dat vijf  dagen van tevoren per brief weten. U kunt zich hier dan op voorbereiden.

  • Tijdens de werkzaamheden zijn vaak verschillende Liander-medewerkers tegelijkertijd aan het werk. Zo lokaliseren meetspecialisten wáár zich in de kabel precies de storing bevindt. Bevoegde monteurs zijn aanwezig om de kabels ‘stroomvrij’ te maken zodat er veilig gewerkt wordt. Vervolgens gaan we graven om de defecte kabel bloot te leggen en te repareren.

  • Als gemeente, overheidsorganisatie of aannemer kunt u een storing aan de openbare verlichting melden via de OV Portal. Hiervoor heeft u een account nodig.