Vooraankondiging verwachte congestie Nijmegen-Noord

Vooraankondiging verwachte congestie Nijmegen-Noord

12 juli 2019

Capaciteitsproblemen in Nijmegen-Noord

We zijn momenteel met ons huidige elektriciteitsverdeelstation de Waalsprong in Nijmegen-Noord niet in staat om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen van grootverbruikers voor transportcapaciteit. Dit geldt alleen voor levering van transport, niet voor teruglevering aan het net. We noemen dit ook wel tekort aan transportcapaciteit of structurele congestie.

Oorzaak capaciteitsproblemen

De Waalsprong in Nijmegen-Noord is een wijk die volop in ontwikkeling is. In korte tijd zijn er duizenden woningen gebouwd en is een groot bedrijventerrein in Overbetuwe gerealiseerd. Het bedrijventerrein vraagt inmiddels het dubbele aan vermogen dat Liander had voorzien. Hierdoor zit het verdeelstation in Nijmegen-Noord dat de elektriciteit verdeelt, ondanks eerder genomen maatregelen, vrijwel aan z’n maximale capaciteit. Doordat er met name in de winter een grote vraag is naar elektriciteit en een nieuw elektriciteitverdeelstation pas naar verwachting in 2023 gereed is, zal er in de periode van nu tot en met de winter van 2022/2023 beperkte transportcapaciteit beschikbaar zijn.
 

Omvang congestiegebied

Elektriciteitsverdeelstation de Waalsprong voedt aangeslotenen in de volgende postcodegebieden. Deze postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied.

Elektriciteitsnet Nijmegen-Noord

 

Postcode Plaatsnaam
6515 Nijmegen
6662 Elst
6663 Lent
6677 Slijk-Ewijk
6678 Oosterhout
6681K Bemmel
6684DL Ressen

Beschikbare en gevraagde capaciteit

Het station heeft een capaciteit van 10.5 MVA en deze maximale capaciteit is reeds in 2018 bereikt. Daarom is Liander in 2018 begonnen met een flexibiliteitsmarkt, waarmee een deel van de groeiende transportbehoefte is opgevangen. Ook verschakelen we vermogen naar andere elektriciteitsverdeelstations, waardoor verdere capaciteitsgroei mogelijk is tot in totaal zo’n 15.5 MVA. Op dit moment bedraagt het totale gecontracteerde transportvermogen voor levering al 23 MVA. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat niet alle aangeslotenen tegelijkertijd maximaal gebruik maken van hun gecontracteerde transportvermogen. Daarnaast verwachten we tot 2023 nog een toename van dit vermogen met zo’n 4 MVA door het bouwen van zo’n 4000 woningen.
Voor teruglevering aan het net verwachten we met de bij ons bekende plannen nog geen congestie tot 2023.

Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op?

Liander heeft door de inzet van innovatieve oplossingen, zoals de flexibiliteitsmarkt en slim verschakelen in ons net, al meer klanten aan kunnen sluiten, dan we normaal kunnen doen. We verwachten met het nieuwe elektriciteitverdeelstation de structurele congestie vanaf 2023 te hebben opgelost.
Daarnaast werkt Liander tot aan de komst van het nieuwe elektriciteitsverdeelstation continu aan nieuwe tussentijdse oplossingen. Liander onderzoekt of het toepassen van congestiemanagement ruimte kan scheppen in het elektriciteitsnet. Over de uitkomst van het onderzoek volgt op een later moment meer informatie.
Ook werken we aan toekomstbestendige oplossingen die ook na de komst van dit nieuwe elektriciteitsverdeelstation goed gebruikt kunnen worden. Liander verwacht dat er daardoor al eerder dan 2023 meer vermogen beschikbaar kan komen. Daarnaast kijken we of er andere innovatieve oplossingen toegepast kunnen worden om al eerder aan de vraag te kunnen voldoen. We zijn continu hierover met onze klanten in gesprek.

Via www.liander.nl/grootzakelijk/aansluitingen/capaciteit-stroomnet/nijmegen-noord kunt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in dit gebied.