Schade en schadeclaim

Overige kosten

Wizard schadeclaim

Overige kosten

Kosten naast de bedrijfsschade die u heeft gehad als gevolg van een onderbreking komen niet voor een schadevergoeding in aanmerking. Voorbeelden van dergelijke kosten:

  • Vervoerskosten
  • Telefoonkosten

Voor meer informatie over wanneer Liander aansprakelijk is verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden.


Toch een claim indienen?

Bent u van mening dat Liander aansprakelijk is voor uw schade? Dan kunt u hier ons schadeformulier invullen. Het invullen van dit formulier betekent niet dat u automatisch recht heeft op een schadevergoeding. We kunnen uw schadeclaim afwijzen.