Nieuwe tarieven 2019 voor consumenten

Tarieven 2019

Liander beheert 136.000 km gasleidingen en elektriciteitskabels, verbonden met uw meterkast. Om deze klus te klaren, ontvangen we van u een bijdrage via uw energieleverancier. Per 1 januari 2019 gelden hiervoor nieuwe tarieven. Lees hier wat wij met uw bijdrage doen en bekijk de tarieven.

Wat betaalt u aan Liander?

De meeste huishoudens betalen in 2019 aan netbeheerkosten per maand ongeveer € 16,00 per maand voor gas en € 21,00 voor stroom. Deze tarieven zijn goedgekeurd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De exacte hoogte van uw tarieven is afhankelijk van uw specifieke situatie. Bepalend hierbij is de grootte van uw aansluiting (de aansluitkosten) en de hoeveelheid te transporteren energie (transportkosten). Het exacte bedrag vindt u op de factuur van uw energieleverancier.

In 2019 betaalt u ongeveer hetzelfde als in 2018

In 2019 blijven de tarieven van Liander voor de meeste huishoudens ongeveer gelijk ten opzichte van 2018. Vorig jaar stegen de tarieven met ongeveer € 2,60 per maand, dit jaar blijven ze gelijk of dalen iets. Dit komt door dat wij vorig jaar een nacalculatie voor precario in de berekening hebben opgenomen. Dit jaar is er geen nacalculatie en dit zorgt er voor dat ten opzichte van vorig jaar de tarieven niet stijgen.

Waarvoor gebruiken wij de inkomsten uit de tarieven?

We gebruiken onze inkomsten om elektriciteitskabels en gasleidingen aan te leggen en het energienetwerk in uw regio te beheren. Zo voorzien we dagelijks ruim 3 miljoen consumenten en bedrijven van gas en stroom. We investeren in technische oplossingen, onder andere om storingen te voorkomen of sneller op te lossen. Ook maken we ons sterk voor een verdere verduurzaming van het energienet door onze netten geschikt te maken voor teruglevering van energie aan het net. Hierdoor kunnen onze klanten steeds meer zelf energie gaan produceren en terugleveren, bijvoorbeeld met zonnepanelen.

Kosten netbeheer op de factuur van uw leverancier

U betaalt de netwerkkosten niet direct aan ons. Dit gaat via de factuur van uw energieleverancier. Ongeveer driekwart van het bedrag dat u betaalt aan uw energieleverancier is voor de stroom en het gas dat u gebruikt. Gemiddeld is een kwart bestemd voor Liander. Wij zijn geen energieleverancier, maar maken het mogelijk dat anderen (energieleveranciers) gas en/of stroom bij u leveren. Meestal merkt u helemaal niets van ons. U drukt op het lichtknopje of zet de verwarming aan. Wij zorgen dat het werkt.

Tarieven 2018 voor consumenten

Meer tariefoverzichten