Bouwkundige zaken

Bouwkundige zaken

Voor het realiseren van een aansluiting is een ruimte nodig. Op deze pagina vindt u informatie over de benodigde ruimte voor een aansluiting op laagspanning of middenspanning.

Laagspanning

U dient (een) ruimte van voldoende afmeting ter beschikking te stellen waar Liander haar deel van de aansluiting kan plaatsen. In het geval van een aansluiting op laagspanning betreft dit een plek aan de muur waar de aansluiting wordt opgehangen. Uw energiemeter zal in de onmiddellijke nabijheid van deze plek worden geplaatst. Ook dienen geschikte invoer voorzieningen te worden opgenomen waarin Liander haar kabel(s) kan aanbrengen. Klik hier voor meer informatie en tekeningen.

Middenspanning

In geval van een aansluiting op middenspanning is een zogenaamde middenspanningsruimte noodzakelijk. In deze ruimte worden onder andere de schakelinstallatie van Liander en eventueel de vermogenstransformator van de klant ondergebracht. Liander stelt, voor het deel van de ruimte waar componenten van Liander staan, een aantal bouwkundige eisen. Deze noemen we ook wel: het Programma van Eisen. Op deze pagina vindt u alle bouwkundige eisen van Liander. Uw aannemer of installateur kan u verder helpen het bouwen en inrichten van het station.

Denkt u er aan dat u de tekeningen voor de ruimte van Liander ter goedkeuring voorlegt aan Liander? U mag pas starten met de bouw als u beschikt over tekeningen voorzien van een goedkeuringsstempel van Liander.   

 

Veelgestelde vragen

  • Liander staat onder voorwaarden toe dat de gereguleerde componenten (o.a. de schakelinstallatie en meettransformatoren) worden geassembleerd in de fabriek van de station bouwer. Hiervoor is een standaard contract opgesteld met daarin o.a. de opdracht-omschrijving, vergoedingen en eisen vanuit Liander. Neem voor meer informatie contact op met uw contactpersoon.