Nieuwe tarieven 2018 voor mkb

Tarieven 2018

Liander beheert 136.000 km gasleidingen en elektriciteitskabels, verbonden met uw meterkast. Om deze klus te klaren, ontvangen we van u een bijdrage via uw energieleverancier. Per 1 januari 2018 gelden hiervoor nieuwe tarieven. Lees hier wat wij met uw bijdrage doen en bekijk de tarieven.

Wat betaalt u aan Liander?

De meeste huishoudens en ondernemers met een kleinverbruikaansluiting betalen in 2018 aan netbeheerkosten ongeveer € 16,00 per maand voor gas en € 20,00 voor stroom. Deze tarieven zijn goedgekeurd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De exacte hoogte van uw tarieven is afhankelijk van uw specifieke situatie. Bepalend hierbij is de grootte van uw aansluiting (de aansluitkosten) en de hoeveelheid te transporteren energie (transportkosten). Het exacte bedrag vindt u op de factuur van uw energieleverancier.

Dit jaar stijgen de tarieven

In 2018 stijgen de tarieven gemiddeld met 7,5% voor onze klanten met een kleinverbruikaansluiting. De meeste klanten betalen hierdoor € 2,60 per maand meer dan vorig jaar. Deze stijging komt door toegenomen investeringen in de meetdienst, precario en de inflatie. De meetdienst is het gebruik en het beheer van uw energiemeter. En het verschaffen van toegang tot meetgegevens. Precario is een gemeentelijke heffing. Deze heffing betaalt Liander voor de elektriciteitskabels en gasleidingen die in de grond van de gemeente liggen. Zo kunt u gebruikmaken van gas en stroom.

Waarvoor gebruiken wij de inkomsten uit de tarieven?

We gebruiken onze inkomsten om elektriciteitskabels en gasleidingen aan te leggen en het energienetwerk in uw regio te beheren. Zo voorzien we dagelijks ruim 3 miljoen consumenten en bedrijven van gas en stroom. We investeren in technische oplossingen, onder andere om storingen te voorkomen of sneller op te lossen. Ook maken we ons sterk voor een verdere verduurzaming van het energienet door onze netten geschikt te maken voor teruglevering van energie aan het net. Hierdoor kunnen onze klanten steeds meer zelf energie gaan produceren en terugleveren, bijvoorbeeld met zonnepanelen.

Kosten netbeheer op de factuur van uw leverancier

U betaalt de netwerkkosten niet direct aan ons. Dit gaat via de eindfactuur van uw energieleverancier. Ongeveer driekwart van het bedrag dat u betaalt aan uw energieleverancier is voor de stroom en het gas dat u gebruikt. Gemiddeld is een kwart bestemd voor Liander. Wij zijn geen energieleverancier, maar maken het mogelijk dat anderen (energieleveranciers) gas en/of stroom bij u leveren. Meestal merkt u helemaal niets van ons. U drukt op het lichtknopje of zet de verwarming aan. Wij zorgen dat het werkt.

Tarieven 2018 voor zakelijk kleinverbruik

Meer tariefoverzichten