Stappenplan elektriciteitsaansluiting

Stappenplan elektriciteitsaansluiting

 

1. Welke aansluiting heeft u nodig? 

Dit doet u zelf:

U gaat een bedrijf starten of uitbreiden. Daarvoor heeft u een (aangepaste) elektriciteitsaansluiting nodig. Samen met uw installateur bepaalt u welke aansluiting u bij ons kunt aanvragen. Heeft u samen met uw installateur bepaald dat u een vermogen > 160 kVA nodig heeft? Dan vindt u hier het stappenplan dat van toepassing is voor dit type aansluitingen.

Dit doet Liander:

Met onze quick scan krijgt u direct een indicatie van de éénmalige kosten van uw nieuwe aansluiting. Zo weet u waarmee u rekening moet houden in uw begroting.

 

 

2. Offerte

Dit doet u zelf:
Weet u welke aansluiting u nodig heeft? Vraag dan direct een offerte aan.

Dit doet Liander:
Binnen vijf werkdagen nemen wij contact met u op om uw offerte-aanvraag door te nemen. Nadat wij alle relevante informatie hebben, ontvangt u binnen tien werkdagen de offerte.

Soms is het nodig dat onze specialisten eerst uw situatie beoordelen voor wij een definitief ontwerp maken. Wij noemen dit schouwen. Dat kan vanuit bouwkundig of vanuit elektrotechnisch oogpunt. Als schouwen nodig is, hoort u dat van ons.


 

3. Betaling

Dit doet u zelf:
Gaat u akkoord met de offerte? Dan doet u bij bedragen vanaf € 5.000 een aanbetaling van 20%. Bij bedragen onder de € 5.000 vragen wij u om het hele bedrag te betalen voor wij aan de slag gaan.

Dit doet Liander:
Zodra wij uw ondertekende offerte ontvangen, plannen we de werkzaamheden. Houd er rekening mee dat de levertijd langer kan zijn dan u verwacht in verband met het grote aantal aanvragen van klanten.

 

 

4. Voorbereidingen

Dit doet u zelf:
U kunt in deze fase al afspraken maken met het meetbedrijf en de energieleverancier. Zorg ervoor dat u vóór het in gebruik nemen van de aansluiting een contract heeft met beide partijen. Wellicht kunt u zelf bij de gemeente versnelling in vergunningverlening realiseren of zelf een bodemonderzoek laten uitvoeren. Overlegt u dit dan met onze projectmanager.

Dit doet Liander:
Wij maken het definitieve ontwerp voor uw aansluiting, vragen vergunningen aan bij de gemeente en bestellen de materialen. Moeten we graven om de aansluiting te realiseren? Dan is een bodemonderzoek verplicht. Ook bespreken we de globale planning van het project met u.


 

5. Definitieve planning

Dit doet u zelf:
We maken samen afspraken over de planning van de werkzaamheden in de komende vier weken. Heeft u al een aanbetaling gedaan? Dan betaalt u nu 70% van het totaalbedrag. Daarmee heeft u al aan 90% van het geoffreerde bedrag voldaan.

Dit doet Liander:
Vier weken voor de inbedrijfstelling maken we samen met u de detailplanning.

 

 

6. Uitvoering

Dit doet u zelf:
Uw meetbedrijf plaatst de meter. In de detailplanning spreken we al met u af wanneer dit gebeurt: tijdens onze installatie of op een ander moment. U checkt of de contracten met het meetbedrijf en de energieleverancier in orde zijn. Ook regelt u dat uw installateur aanwezig is bij in bedrijf stelling. Dit is nodig om de installatie in gebruik te nemen.

Dit doet Liander:
Onze medewerkers of een gecertificeerde aannemer realiseren uw aansluiting. Samen met uw installateur en onze installatieverantwoordelijke nemen we de installatie daarna in gebruik.

 

 

7. Afronding en evaluatie

Dit doet u zelf:
U hoeft alleen nog de eindfactuur te betalen, als dat nodig is.

Dit doet Liander:
Onze projectmanager plant een evaluatiegesprek met u. Verder bellen we u misschien met een paar vragen over onze dienstverlening.