Uitleg gaskaarten

Uitleg gaskaarten

De online gaskaart geeft inzicht in de ouderdom van het gasnet in een gemeente. Roze gekleurd zijn overwegend nieuwe leidingen, lichtblauw overwegend oudere leidingen. De donkerblauwe panden zijn aangesloten op leidingen van gemiddelde leeftijd.

Om de ouderdom van het gasnet te zien kunt u inzoomen op de kaart. Klik hiervoor op de + of – linksboven de kaart. Of maak gebruik van de scroll-functie. Een locatie zoekt u op door bovenin een adres of (woon)plaats in te vullen en vervolgens te klikken op het vergrootglas.

Gedetailleerde informatie

Heeft u plannen om in uw gemeente wijken te gaan verduurzamen? Dan heeft u waarschijnlijk behoefte aan meer gedetailleerde informatie. Wij kunnen dit aan u verstrekken, neem hiervoor contact op met uw relatiemanager of contactpersoon van Liander. U kunt uw verzoek om aanvullende data ook online indienen bij Maatwerk Data.
De kaarten laten alleen de leeftijd van de distributieleidingen zien. 

Updates van de gaskaarten

De online gaskaart wordt ieder kwartaal bijgewerkt. De laatste status kunt u altijd opvragen bij uw Liander relatiemanager. 

De gegevens, op basis van huidige inzichten, tonen de leeftijd van de gasnetten binnen het verzorgingsgebied van Liander. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Liander behoudt zich ten allen tijde het recht voor om hier vanaf te wijken.