Tarieven 2017 voor consumenten

Tarieven 2017

Hieronder vindt u de tarieven van 2017 voor alle producten en diensten die wij aanbieden.

U kunt ook de pdf's van de periodieke tarieven van 2011 t/m 2017 downloaden. Het totale tarievenoverzicht van 2016 vindt u hier.

Tarieven 2017 - Stroom en Gas

   • De totale periodieke netwerkkosten noemen we ook wel het capaciteitstarief. Ze worden in rekening gebracht op de factuur van uw energieleverancier. De netwerkkosten zijn opgebouwd uit 3 elementen:

    • Aansluitdienst
    • Transportdienst
    • Meetdienst

    Capaciteitstarieven 2017 voor kleinverbruikers

    Aansluiting € per dag incl. btw € per maand incl. btw € per jaar incl. btw
    1x6A geschakeld net onbemeten 0,0349 1,0635 12,7636
    1x6A geschakeld net bemeten 0,0915 2,7860 33,4329
    1-fase t/m 1x10A onbemeten* 0,1818 5,5316 66,3799
    1-fase t/m 1x10A bemeten* 0,2384 7,2540 87,0492
    1-fase > 10A en 3-fasen t/m 3x25A onbemeten** 0,5948 18,0928 217,1151
    1-fase > 10A en 3-fasen t/m 3x25A bemeten** 0,6514 19,8153 237,7843
    3x35A*** 2,5662 78,0579 936,6954
    3x50A 3,7460 113,9419 1.367,3042
    3x63A 4,9455 150,4259 1.805,1118
    3x80A 6,1252 186,3099 2.235,7206
   • Voor een nieuwe vaste elektriciteitsaansluiting gelden de volgende eenmalige tarieven:

    Tarieven nieuwe aansluiting elektriciteit 2017 voor kleinverbruikers, inclusief maximaal 25 meter aansluitleiding.

    Type aansluiting Tarief in € incl. btw
    1x6A geschakeld voor openbare verlichting 436,81
    1-fase t/m 1x10A* 769,56
    1-fase > 1x10A en 3-fasen t/m 3x25A** 769,56
    3x35A*** 1.101,10
    3x50A 1.101,10
    3x63A 1.340,68
    3x80A 1.340,68

     

    Aanvullende voorwaarden

    In situaties waarbij sprake is van meer dan 25 meter aansluitleiding brengen we de kosten voor de meerlengte afzonderlijk in rekening.

   • Voor bouw- of renovatiewerkzaamheden. De aansluiting trekken we na het bouwproject door naar een definitieve aansluiting in de meterkast. Dit betekent dat in de opdrachtbevestiging een bedrag voor uw bouwaansluiting en de latere definitieve aansluiting vermeld staat.

    Tarieven bouwaansluiting 2017 voor kleinverbruikers

        
    Type bouwaansluiting Tarief in € incl. btw
    tot en met 3x25A 769,56
    3x35A* 1.101,10
    3x50A 1.101,10
    3x63A 1.340,68
    3x80A 1.340,68
    AC4a Maatwerk
    AC4b Maatwerk

     

     

   • Voor festiviteiten, evenementen of tijdelijke bewoning van maximaal 2 jaar.

    Tarieven tijdelijke elektriciteitsaansluiting 2017 voor kleinverbruikers

    Type aansluiting Tarief in € incl. btw
    tot en met 3x25A 769,56
    3x35A* 1.101,10
    3x50A 1.101,10
    3x63A 1.340,68
    3x80A 1.340,68
   • Tijdelijk eindmof t.b.v. 1x6A aansluitingen op geschakeld net

    Type aansluiting Tarief in € incl. btw
    Tijdelijke eindmof t.b.v. 1x6A op geschakeld net 146,41
   • Onderstaand een overzicht van de verschillende typen verzwaringen en hun tarieven en de opbouw van de tarieven:

    Tarieven 2017 voor verzwaring elektriciteitsaansluiting voor kleinverbruikers

    Verzwaren excl. aansluitkabel en kast

    Soort verzwaring Tarief € incl. btw
    Verzwaren van 1x20A/1x25A naar 1x35A gratis
    Verzwaren van 1x10A naar 1x35A 133,95
    Verzwaren van 3x25A t/m 3x80A 133,95
    Verzwaren van 1x10A/1x20A/1x25A/1x35A naar 3x25A t/m 3x80A 201,71
    Verzwaren > 3x80A op aanvraag

    Verzwaren incl. aansluitkabel, kast en automaat

    Soort verzwaring Tarief € incl. btw
    Verzwaren van 1x35A t/m 3x25A 769,56
    Verzwaren van 3x25A t/m 3x50A 1.101,10
    Verzwaren vanaf 3x50A t/m 3x80A 1.340,68
    Verzwaren > 3x80A op aanvraag

    Verzwaren smeltveiligheid naar automaat

    Soort verzwaring Tarief € incl. btw
    Verzwaren 1x40A t/m 3x80A 417,60

    Toelichting tabel
    A = ampère

   • Tarieven 2017 verlichting elektriciteitsaansluiting voor kleinverbruikers

    Verlichten

    Soort verlichting Tarief in € incl. btw
    Verlichten t/m 3x63A 133,95
    Verlichten tot 3x80A naar 1x35A 201,71
    >3x80A op aanvraag

    Verlichten smeltveiligheid naar automaat

    Soort verlichting Tarief in € incl. btw
    1x40A t/m 3x80A 417,60

    Toelichting tabel
    A = ampère

    Deze tarieven zijn indicatief en gebaseerd op een berekening van de meest voorkomende (standaard)situatie. Indien de elektriciteits- en gasaansluiting wordt verlicht, gelden afwijkende (lagere) tarieven.

    De 1x10A-aansluiting is doorgaans voor objecten in de openbare ruimte, zoals straatmeubilair, abri’s, informatieborden, zendmasten, centrale trapverlichting, beltrafo’s en sirenemasten.

   • Tarieven 2017 voor verplaatsing elektriciteitsaansluiting voor kleinverbruikers

    Soort verplaatsing Tarief in € incl. btw
    Verplaatsing aansluitkast binnen meterkast 447,04
    Verplaatsing bestaande aansluiting naar nieuwe meterkast 1.004,95
    Verplaatsen aansluitkabel op perceel klant (max. 25m) 698,11
   • De werkzaamheden van Liander bestaan uit het weghalen van de meter, de aansluitkast en de kabel in de grond.

    Tarieven 2017 verwijdering elektriciteitsaansluiting voor kleinverbruikers

    Type verwijderingen (alle standaard -, bouw- en tijdelijke aansluitingen, behalve de 1x6A aansluiting) Tarief in €1 incl. btw
    Regulier verwijderen laagbouw (uitvoering na 10 werkdagen) 605,00
    Regulier verwijderen hoogbouw (uitvoering na 10 werkdagen) 286,04
    Toeslag bij versneld verwijderen (tussen 1 en 10 werkdagen) 121,00
    Toeslag bij spoedverwijdering (dezelfde werkdag) 242,00

    Deze tarieven zijn indicatief en gebaseerd op een berekening van de meest voorkomende (standaard)situatie.

    1 Tarief geldt per adres. Indien de aansluitingen en meter reeds zijn verwijderd of beschadigd, zijn wij genoodzaakt om de geleden schade in rekening te brengen. Indien vervuilde grond aanwezig is, worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

    Aanvullende voorwaarden

   • Liander beheert het netwerk voor gas en stroom tot aan de meter in uw meterkast. Storingen aan het netwerk worden door ons opgelost. U betaalt hiervoor maandelijks een bedrag via uw energieleverancier. Storingen aan de hoofdbeveiliging kunnen we ook voor u verhelpen. Hier zijn dan wel kosten aan verbonden:

    Tarieven 2017 storing en herstel elektriciteit

    Omschrijving Tarief in € incl. btw (Werkdagen 0.800-20.00) Tarief in € incl. btw (Werkdagen 20.00-08.00, zaterdagen en zon- en feestdagen
    Vervanging zekering hoofdbeveiliging t/m 1 x 25A gratis gratis
    Vervanging zekering hoofdbeveiliging t/m 3 x 80A 77,44 108,30
    Storingsmelding binneninstallatie 77,44 108,30

    Zegelverbreking

    Omschrijving Tarief in € incl. btw
    Verzegeling na onrechtmatige zegelverbreking 55,17
    Verzegeling na onrechtmatige zegelverbreking plus constatering fraude op aanvraag

    Toelichting tabel

   • Onder het uitvoeren van een metercontrole wordt verstaan dat u laat onderzoeken of uw elektriciteitsmeter op een juiste manier meet. Indien uit het onderzoek blijkt dat de meter onjuist meet, zijn de kosten van de metercontrole voor Liander. Indien uit het onderzoek blijkt dat er geen afwijking is, of deze niet groter is dan toegestaan, dan worden de kosten voor de metercontrole bij u in rekening gebracht op basis van onderstaande tarieven:

    Tarieven 2017 metercontrole

    Metercontrole 1 Tarief in € incl. btw
    Metercontrole 100,00
   • De tarieven voor het wijzigen van uw meter voor grootverbruikers verstrekt Liander op aanvraag. De tarieven voor kleinverbruikers zijn:

    Tarieven 2017 voor metervervanging

    Omschrijving Tarief in € incl. btw
    Meterwisseling1 67,76

    1 Een aanvraag voor dubbeltarief kunt u bij uw energieleverancier doen.

   • In onderstaand overzicht ziet u de tarieven voor het af- en heraansluiten van aansluitingen op het elektriciteitsnet. Het afsluiten van aansluitingen tot en met 3x80A kan uitsluitend via een energieleverancier worden aangevraagd. Afhankelijk van de wijze en de reden van afsluiting worden de kosten hiervoor in rekening gebracht bij de opdrachtgever of de aangeslotene. Let op! De afsluiting duurt maximaal 12 maanden. Daarna bent u verplicht de aansluiting te laten heraansluiten of verwijderen. Aan beide opties zijn voor u kosten verbonden.

    Tarieven afsluiten en heraansluiten elektriciteit

   • Nieuwe aansluitingen tot en met 3x80 ampère kunt u aanvragen via mijnaansluiting.nl. Vul daarbij in het opmerkingenveld ‘Terugleveraansluiting collectieve zonopwek’ in. De kosten zijn afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting en gelijk aan de reguliere éénmalige aansluitvergoeding. De periodieke vergoeding van de zuivere terugleveraansluiting wijkt wel af van de reguliere aansluitvergoeding omdat deze aansluitingen vrijgesteld zijn van de transportafhankelijke kosten (en systeemdienst).

    Tarieven 2017 terugleveraansluiting voor kleinverbruikers

    Type aansluiting Tarief in € incl. btw
    3x25 A 769,56
    3x35 A * 1.101,00
    3x50 A 1.101,00
    3x63 A 1.340,68
    3x80 A 1.340,68
   • Teruglevertarieven voor collectieven
    Dit is het overzicht van de teruglevertarieven voor onze klanten (energiecollectieven) in Flevoland, Friesland, Gelderland en Noord- en Zuid-Holland met een elektriciteitsaansluiting tot en met 3x80 ampère.

    De periodieke tarieven voor een zuivere terugleveraansluiting zijn hier weergegeven per jaar, dit in tegenstelling tot de periodieke kosten voor andere aansluitingen die per maand zijn aangegeven.

    Tarieven 2017 terugleveraansluiting voor kleinverbruikers

    Type aansluiting Tarief per jaar in € incl. btw
    3x25 A 43,7675
    3x35 A 53,7046
    3x50 A 53,7046
    3x63 A 60,9035
    3x80 A 60,9035
   • Bij het aanvragen of het wijzigen van een aansluiting kijken we ook naar de lengte van de aansluitleiding. Is deze verder dan 25 meter? Dan betaalt u hier per meter onderstaande kosten voor. Lees de aanvullende voorwaarden. 

    Tarieven meerlengte elektriciteit 2017 voor kleinverbruikers

    Type aansluiting Tarief per meter incl. btw
    tot en met 1x6A op geschakeld net 22,02
    tot en met 3x25A 30,37
    3x35A tot en met 3x50A 38,24
    3x63A tot en met 3x80A 39,81
    Tijdelijke eindverbindingsmof bij nieuwe aansluiting 146,41

     

   • Voor een nieuwe vaste elektriciteitsaansluiting gelden de volgende eenmalige tarieven:

    Tarieven nieuwe OV-aansluiting elektriciteit 2017, inclusief maximaal 25 meter aansluitleiding.

    Type aansluiting Tarief in € incl. btw
    1x6A geschakeld voor openbare verlichting 436,81

     

    Voor een aansluiting openbare verlichting 1x6A gelden de volgende nettoegangstarieven:

    Tarieven nettoegangsdienst 2017 voor openbare verlichting.

    Type aansluiting Tarief in € incl. btw
    Nieuwe 1x6A-aansluiting minder dan 5 lichtmasten 161,54
    Nieuwe 1x6A-aansluiting meer dan 5 lichtmasten 106,36
    Wijzigen, verplaatsen of verwijderen 1x6A-aansluiting minder dan 5 lichtmasten 98,98
    Wijzigen, verplaatsen of verwijderen 1x6A-aansluiting meer dan 5 lichtmasten 70,66

    Tarieven 2017 voor verplaatsing aansluiting openbare verlichting

     
    Soort verplaatsing Tarief in € incl. btw
    Verplaatsen openbare verlichting aansluiting in opdracht van klant ongeacht aantal lichtmasten (incl. verbindingsmof en maximaal 4 m)* 500,60
    Verplaatsen openbare verlichting aansluiting in opdracht van klant ongeacht aantal lichtmasten (excl. verbindingsmof en maximaal 4 m)* 336,69
    Extra kabellengte per meter ongeacht het aantal lichtmasten 37,38

    Tarieven 2017 verwijderen openbare verlichting (1x6A aansluiting) per lichtmast*

    Type aansluiting Tarief in € incl. btw
    Verwijderen aansluiting door middel van eindmof * 196,33
    Verwijderen aansluitkabel (per meter) 27,10
    Aansluitset vervangen op verzoek klant (incl. verbindingsmof) * 414,29
    Aansluitset vervangen op verzoek klant (excl. verbindingsmof) * 62,94
    Aanbrengen tijdelijke eindmof 94,57

    Tarieven 2017 af- en heraansluitingen lichtmast

    Schakelwerkzaamheden Tarief in € incl. btw
    Af- en heraansluiten lichtmast (uitbedrijfname en inbedrijfname) (incl. verbindingsmof - 1 arbeidsgang) door 1 monteur per lichtmast * 343,04
    Af- en heraansluiten lichtmast (uitbedrijfname en inbedrijfname) (excl. verbindingsmof - 1 arbeidsgang) door 1 monteur per lichtmast * 173,03
    Vrijschakelen en inschakelen openbare verlichtingsnet bij werken derden (vanaf 5 lichtmasten)** 157,30
   • Capaciteitstarief voor huishoudelijke en zakelijke kleinverbruikers

    De totale periodieke netwerkkosten noemen we ook wel het capaciteitstarief. Ze worden gefactureerd op de factuur van uw energieleverancier. De netwerkkosten zijn opgebouwd uit 3 elementen:

    • De afzonderlijke periodieke tarieven voor de aansluiting.
    • Het transport van de energie.
    • De meetdiensten per aansluiting.

    De leverancier brengt dit tarief als één bedrag in rekening. De hoogte van de capaciteitstarieven zijn weergegeven in onderstaande tabel. 

    Capaciteitstarieven 2017 voor kleinverbruikers

    Aansluiting Tarief in € per dag incl. btw Tarief in € per jaar incl. btw
    Onbemeten 0,2910 106,2168
    t/m 10 m3/h - Standaard Jaarverbruik minder dan 500 Nm3/jaar) 0,3425 125,0311
    t/m 10 m3/h - Standaard Jaarverbruik 500 t/m 4000 m3/jaar) 0,4821 175,9975
    t/m 10 m3/h - Standaard Jaarverbruik meer dan 4000 m3/jaar) 0,7613 277,8861
    groter dan 10 m3/h tot en met 16 m3/h 1,2922 471,6822
    groter dan 16 m3/h tot en met 25 m3/h 1,8556 677,3144
    groter dan 25 m3/h tot en met 40 m3/h 3,1417 1146,7442

    Aansluit- en transporttarieven gas voor huishoudens en zakelijke klanten met een kleinverbruikaansluiting per 1 januari 2017

   • Bij een nieuwe gasaansluiting wordt u, als dit mogelijk is, standaard aangesloten op het lage druk-gasnet (LD-net). Als dit niet mogelijk is, sluiten wij u aan op het hoge druk-gasnet (HD-net). Op beide netten ontvangt u bij aansluiting een standaard leverdruk van 30 mbar.

    Liander heeft geen aansluitplicht in gebieden waar een warmtenet aanwezig is of aangelegd gaat worden, of in gebieden waarin wij als netbeheerder niet op economische voorwaarden een gastransportnet kunnen realiseren, onderhouden of in werking kunnen hebben.

    Tarieven 2017 nieuwe gasaansluiting voor kleinverbruikers, inclusief maximaal 25 meter aansluitleiding.

    Gasmeter Capaciteit m3/h Tarief in € incl. btw
    G41 Max. 6 (max. 55 kW) 813,12
    G61 Max. 10 (max. 93 kW) 813,12
    G102 Vanaf 10 t/m 16 (max. 148 kW) 1.623,82
    G162 Vanaf 16 t/m 25 (max. 230 kW) 1.623,82
    G252 Vanaf 25 t/m 40 (max. 370 kW) 2.401,85

    In situaties waarbij sprake is van meer dan 25 meter aansluitleiding worden de kosten voor de meerlengte afzonderlijk in rekening gebracht.

    1  Onder andere voor gewone huishoudelijke aansluitingen.
    2 Onder andere voor kleinzakelijke aansluitingen.

    Aanvullende voorwaarden

   • Een tijdelijke aansluiting (geen bouwaansluiting) is een aansluiting die gebruikt wordt voor objecten die tijdelijk van de levering van gas moeten worden voorzien en waar geen permanente aansluiting nodig is. Bij een grotere leidinglengte betaalt u vanaf 25 m het meerlengtetarief per meter.

    Tarieven 2017 tijdelijke gasaansluiting voor kleinverbruikers

     

    Gasmeter Capaciteit in m3/h Tarief in € incl. btw
    G4 - G6 Max. 10 813,12
    G10 groter dan 10 t/m 16 1.623,82
    G16 groter dan 16 t/m 25 1.623,82
    G25 groter dan 25 t/m 40 2.401,85
    groter dan G25 meer dan 25 t/m 40 calculatie
   • Onderstaand vindt u de tarieven per type verzwaring. Zie ook de tarieven voor meerlengte gasaansluiting.

    Tarieven 2017 verzwaring gasaansluiting voor kleinverbruikers

    Type verzwaring Capaciteit in m3/h Tarief in € incl. btw
    G4 naar G6 max. 10 (max. 93 kW) 116,16
    G10 naar G16 max. 25 (max. 230 kW) 116,16
    G4/G6 naar G10 max. 16 (max. 148 kW) 1.623,82
    G4/G6 en G10* naar G16 max. 25 (max. 230 kW) 1.623,82
    G4/G6/G10/G16* naar G25 max. 40 (max. 370 kW) 2.401,85
    groter dan G25 meer dan 40 (meer dan 370 kW) calculatie
   • Tarieven 2017 verlichten gasaansluiting voor kleinverbruikers

    Type verlichting Tarief in €1 incl. btw
    G6 naar G4 116,16
    G16 naar G10 116,16
    G16/G10 naar G4/G6 excl. aanpassing aansluitleiding 596,01
    G25 naar G4/G6/G10/G16 excl. aanpassing aansluitleiding 596,01
    G25 naar G4/G6 incl. aanpassing aansluitleiding 813,12
    G25 naar G10/G16 incl. aanpassing aansluitleiding 1.623,82

    1 Deze tarieven gelden alleen voor aansluitingen op het lagedruk-gasnet

   • Onderstaande tarieven gelden voor het verplaatsen van een bestaande gasaansluiting van type G4 t/m G25 op het lagedruknet en eventueel het type gasaansluiting verzwaren dan wel verlichten. Voor het verplaatsen van grotere aansluitingen en hogedrukaansluitingen kunt u een afzonderlijke offerte aanvragen.

    Tarieven 2017 voor verplaatsen gasaansluiting voor kleinverbruikers

    Alleen verplaatsen

    Type verplaatsing Tarief in € incl. btw
    Verplaatsen aansluitkast G4 t/m G25 binnen de bestaande meterkast 428,74
    Verplaatsen bestaande gasaansluiting G4 t/m G25 naar nieuwe meterkast 815,18
    Verplaatsen aansluitleiding G4 t/m G25 (perceel klant) incl. 25m 593,98
    Aansluitingen groter dan G25 Maatwerk

    Verplaatsen en verzwaren

    Type verplaatsing Tarief in € incl. btw
    Van G4 naar G6 815,18
    Van G4/G6 naar G10/G16 1.534,30
    Van G4/G6/G10/G16 naar G25 2.143,97
    Situatie > G25 Maatwerk

    Verplaatsen en verlichten

        
    Type verplaatsing Tarief in € incl. btw
    Van G25/G16/G10/G6 naar G4/G6 815,18
    Van G25/G16 naar G10/G16 1.150,50
    Situatie > G25 Maatwerk
   • De werkzaamheden van Liander bestaan uit het weghalen van de meter, de aansluitkast en de leiding in de grond.

    Tarieven 2017 verwijdering gasaansluiting voor kleinverbruikers

    Type verwijdering1 (standaard - , bouw- en tijdelijke aansluitingen) Tarief in € incl. btw
    Regulier verwijderen t/m G25 laagbouw (uitvoering na 10 werkdagen) 605,00
    Regulier verwijderen t/m G25 hoogbouw (uitvoering na 10 werkdagen) 305,10
    Toeslag bij versneld verwijderen t/m G25 (tussen 1 en 10 werkdagen) 121,00
    Toeslag bij spoedverwijdering t/m G25 (dezelfde werkdag) 242,00
    Al gesloopt, eventuele schade op aanvraag

    1 Tarief geldt per adres voor het verwijderen van individuele lagedruk-gasaansluitingen (t/m 200 mbar), aangesloten op het lagedruk gasnet van Liander, waarbij Liander ook de meetdienst verzorgt. Indien het een gasaansluiting betreft op het hogedruk gasnet van Liander en/of de meetdienst wordt verzorgd door een ander meetbedrijf dan Liander, dan krijgt u een afzonderlijke offerte aangeboden. Indien de aansluiting en de meter reeds zijn verwijderd, dan zijn wij genoodzaakt om de geleden schade in rekening te brengen. Eventuele kosten bij het aantreffen van vervuilde grond worden afzonderlijk in rekening gebracht.

    Deze tarieven zijn indicatief en gebaseerd op een berekening van de meest voorkomende (standaard)situatie.

    Aanvullende voorwaarden

   • Tarieven 2017 storing en herstel gas

    Storing op Omschrijving Tarief in € incl. btw
    Alle dagen Storingsmelding en verhelpen storing gratis
    Werkdagen 08.00-20.00 uur Storingsmelding binneninstallatie 1 77,44
    Werkdagen 20.00-22.00 uur en zaterdagen 08.00 tot 20.00 uur Storingsmelding binneninstallatie 1 108,30
    Werkdagen 22.00-08.00 uur, zaterdagen 20.00 tot 08.00 en zon- en feestdagen Storingsmelding binneninstallatie 1 108,30

    Tarieven 2017 voor herstel zegelverbreking

    Omschrijving Tarief in € incl. btw
    Verzegeling na onrechtmatige zegelverbreking 55,17
    Verzegeling na onrechtmatige zegelverbreking plus constatering fraude op aanvraag

    1 De binneninstallatie is de verantwoordelijkheid van de afnemer. Wij verrichten hieraan geen werkzaamheden. De afnemer dient zich hiervoor te wenden tot zijn installateur. Wanneer de afnemer voor een storing in de binneninstallatie een monteur van Liander laat komen, verricht deze geen werkzaamheden aan de binneninstallatie. De afnemer is voor het monteursbezoek toch een vergoeding verschuldigd in verband met het voorrijden. Als er een monteur langskomt na een gasluchtmelding, worden er geen kosten in rekening gebracht.

    Tarieven storing en herstel

   • In onderstaand overzicht ziet u de tarieven voor het af- en heraansluiten van aansluitingen op het gasnet. Het afsluiten van aansluitingen t/m 40 Nm3/h kan uitsluitend via een energieleverancier worden aangevraagd. In bepaalde situaties kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Afhankelijk van de wijze en de reden van afsluiting worden de kosten hiervoor in rekening gebracht bij de opdrachtgever of de aangeslotene. Let op! De afsluiting duurt maximaal 12 maanden. Daarna bent u verplicht de aansluiting te laten heraansluiten of verwijderen. Aan beide opties zijn voor u kosten verbonden.

    Afsluiten en heraansluiten gas

   • Tarieven 2017 meerlengte voor kleinverbruikers

    Gasmeter Capaciteit aansluiting Tarief per meter in € incl. btw
    G4 - G6 max. 10 Nm3/h 31,46
    G10 -G25 groter dan 10 - 40 Nm3/h 37,51

    Aanvullende voorwaarden meerlengte aansluitleiding 2017

    • De lengte van de aansluitleiding wordt berekend vanaf de meteropstelling, via de invoerbuis tot aan de distributiegasleiding.
    • Als deze lengte meer is dan 25 meter berekenen wij afzonderlijke kosten voor meerlengte van de gasleiding volgens 'meerlengte tarieven'.
    • Deze tarieven zijn per meter inclusief normaal graaf- en straatwerk. Voor bijzondere constructies brengen wij extra kosten in rekening.
   • Onder het uitvoeren van een metercontrole wordt verstaan dat u laat onderzoeken of uw gasmeter op een juiste manier meet. Indien uit het onderzoek blijkt dat de meter onjuist meet, zijn de kosten van de metercontrole voor Liander. Indien uit het onderzoek blijkt dat er geen afwijking is, of deze niet groter is dan toegestaan, dan worden de kosten voor de metercontrole bij u in rekening gebracht op basis van onderstaande tarieven:

    Tarieven 2017 metercontrole

    Keuze controle 1 Tarief in € incl. btw
    Interne controle 2 t/m G16 373,89
    Interne controle G25 565,46
    Externe controle t/m G16 716,44
    Externe controle 3 G25 740,23

    1 Meterijking via Liander is alleen mogelijk indien het een meter van Liander betreft. 
    2 De meter wordt afgenomen (en vervangen) en gecontroleerd bij het ijklaboratorium van Liander (ijkbevoegd en ISO gecertificeerd). 
    3 De meter wordt afgenomen (en vervangen) en gecontroleerd bij een gecertificeerde ijkbevoegde externe partij in Nederland.

   • De tarieven voor het wijzigen van uw meter voor grootverbruikers verstrekt Liander op aanvraag. De tarieven voor kleinverbruikers zijn:

    Tarieven 2017 voor metervervanging

    Omschrijving Tarief in € incl. btw
    Meterwisseling1 72,60

    1 Een aanvraag voor dubbeltarief kunt u bij uw energieleverancier doen.